Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastussäännöstä

Tenojoen kalastusta säätelevän kalastussäännön neuvottelut Suomen ja Norjan välillä on saatu päätökseen. Saavutetulla neuvottelutuloksella pyritään mahdollistamaan Tenon arvokkaiden lohikantojen elpyminen mutta samalla tukemaan saamelaista kalastuskulttuuria ja sen jatkuvuutta. Kalastussääntö on vuonna 2017 solmitun Tenon kalastussopimuksen liite, jota päivitetään 5−7 vuoden välein. Uudessa säännössä Tenojoen lohenkalastuksen salliminen sidottaisiin tiukemmin lohikantojen vuosittaiseen tilaan, mutta muiden kalalajien kalastusmahdollisuudet […]

Lue lisää

Uhanalaiset jokihelmisimpukat pääsivät lemmenlomalle Konneveden tutkimusasemalle – ainutlaatuinen poikasviljely onnistui

Pinsiön-Matalusjoelta vietiin viime vuonna jokihelmisimpukoita eli raakkuja lisääntymään Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasemalle. Raakut lisääntyivät onnistuneesti asemalla. Kyse on ensimmäisestä näin laajan mittakaavan poikasviljelyprojektista Suomessa. Life Revives-projektissa viljellään ja kasvatetaan laitosolosuhteissa kahdeksaa uhanalaista raakkupopulaatiota: Suomessa Konneveden tutkimusasemalla ja Virossa Põlulan kalanviljelylaitoksella. – Muutaman vuoden päästä raakunpoikaset siirretään takaisin kotijokiinsa. Siirretyistä poikasista noin 5000–20 000 yksilöä tulee […]

Lue lisää

Pohjalaismaakunnissa tehty sinilevähavaintoja sekä merialueilla että sisävesillä

Kuluneen viikon aikana Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevilla ELY-keskuksen sisävesien virallisilla levähavaintopisteillä sinilevää on havaittu useassa pisteessä. Meri- ja rannikkoalueilla sinilevätilanne on vielä rauhallinen. Pitkään jatkuneet lämpimät säät ovat muuttaneet pohjalaismaakuntien sinilevätilannetta ja sinilevää esiintyy jo runsaammin. Esiintyneet ja ennustetut ukkoskuurot voivat tuoda mukanaan runsaita vesisateita, joiden mukana vesistöihin valuvat ravinteet voivat lisätä levien esiintymistodennäköisyyttä. […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.6.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,22.  Nyt taso on 8 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on laskenut tulvahuipusta jo puoli metriä. Lisäjuoksutukset Naapuskosken säännöstelypadosta ja Konnuksen tulvakanavasta on lopetettu kaksi viikkoa sitten. Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi ovat kesäkauden luparajoissa. Juoksutus on ollut vähäistä jo pitkään. Juhannusviikonlopun sateetkin osuivat Iisalmen reitille lievinä, koska […]

Lue lisää

Sinilevätilanne heikentynyt huomattavasti sisävesillä ja rannikolla, myös merialueilla runsaasti sinilevää

Järviltä ja rannikolta tehdyt sinilevähavainnot ovat kaksinkertaistuneet viime viikosta lämpimän sään seurauksena. Havaintoja on tehty jopa maan pohjoisosissa. Myös Suomen avomerialueilla on havaittu runsaasti pinnanalaista sinilevää, ja osa kukinnasta on noussut jo pintaan Suomenlahdella. Lämpimien sääolosuhteiden vuoksi sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt huomattavasti viime viikosta. Sinilevähavaintoja on tällä viikolla tehty niin sisävesissä kuin rannikolla selvästi enemmän […]

Lue lisää

Sinilevät runsastuneet Saaristomerellä, sisävesialueilla tilanne viime viikon kaltainen

Sinilevähavainnot Lounais-Suomen merialueella ovat lisääntyneet. Järvien osalta tilanne on pysynyt ajankohtaan nähden tyypillisenä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa runsaita sinileväesiintymiä on havaittu sekä Saaristomerellä että sisävesialueilla. Merialueilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa sinilevää on havaittu vähäisiä määriä Kustavin rannikkoalueella ja Uudenkaupungin Mannervedellä. Rauman edustan ja Kaarinan Harvaluodon havaintopaikoilla sinilevää on vakioseurannassa havaittu runsaasti. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen merialueilla sinilevätilanne on ajankohtaan […]

Lue lisää

Sinilevät runsastuneet hieman Pirkanmaan vesistöissä

Sinilevät ovat lisääntyneet Pirkanmaalla kesäkuun viimeisellä viikolla. Runsaasti sinilevää on havaittu Sastamalassa Liekovedellä. Vähän sinilevää näkyi seitsemällä seurantapaikalla. Viikolla 26 Pirkanmaalla havaittiin runsaasti sinilevää Sastamalassa Liekovedellä. Vähän sinilevää havaittiin seitsemällä seurantapaikalla, Pyhäjärvessä Lempäälän Mäyriänrannassa, Nokialla Lehtiniemessä ja Halkoniemessä sekä Maatialanlahdella, Nokian Tottijärvessä, Kangasalan Kirkkojärvessä ja Sastamalan Houhajärvessä. Virallisten leväseurantapaikkojen lisäksi järviwikiin oli kirjattu sinilevähavaintoja Roineelta, […]

Lue lisää

Kesän leväseuranta on pyörähtänyt käyntiin – Keski-Suomen sinilevätilanne toistaiseksi ajankohtaan nähden tyypillinen

Valtakunnallinen leväseuranta alkoi jälleen kesäkuun alussa. Seurantaa toteutetaan viikoittain ja se jatkuu syyskuun loppuun saakka. Keski-Suomen alueella seurannassa on mukana 11 järveä. Havaintotiedot julkaistaan aina torstaisin Järviwiki-palvelussa, osoitteessa www.jarviwiki.fi. Järviwiki-palvelu on kaikille avoin, ja sinne voi laittaa myös omia levähavaintoja asiantuntijoiden viikoittaisten havaintojen lisäksi. Keski-Suomessa vain yksittäisiä levähavaintoja Tämän kesän sinilevätilannetta on vaikea ennustaa. Sinilevät […]

Lue lisää

Paljon uusia vesistökunnostushankkeita pohjalaismaakunnissa (Pohjalaismaakunnat)

Pohjalaismaakunnissa on vuonna 2023 jälleen käynnistymässä runsaasti uusia vesistökunnostushankkeita. Yhteensä on myönnetty tai ollaan myöntämässä rahoitusta noin kolmellekymmenelle hankkeelle virtavesien, järvien ja rannikkovesien tilan parantamiseksi yli 800.000 euron edestä. Kaikkiaan kunnostushankkeita on käynnissä pohjalaismaakunnissa yli 50 joiden valtionavustusten yhteenlaskettu summa ylittää 2,6 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella on kesäkuun loppuun mennessä myönnetty ympäristöministeriön […]

Lue lisää

Vältä saimaannorpille vaarallista verkkokalastusta heinäkuussa

Tänä keväänä saimaannorpan kuutteja syntyi ennätysmäärä, yhteensä 100. Laji on silti erittäin uhanalainen, ja kalastajilta vaaditaan erityistä tarkkuutta ja vastuullisuutta norppavesillä etenkin heinäkuussa verkkokalastuskiellon päättyessä. Heinäkuussa norppavesillä verkkokalastusta tulisi välttää ja käyttää kalastukseen muita pyydyksiä, jotta keväällä syntyneet kuutit saisivat kasvaa rauhassa. Saimaannorpan suojelemiseksi on säädetty kalastusrajoituksia. Voimassa olevat kalastusrajoitukset ovat tehonneet hyvin: suojelustrategian 400 […]

Lue lisää

Suomen laajin vesiensuojeluhanke levittänyt kipsiä jo reilut 38 000 hehtaaria

KIPSI-hanke käynnistyi vuonna 2019 Saaristomeren valuma-alueella tarkoituksenaan vähentää maataloudesta vesistöihin aiheutuvaa kiintoaines- ja fosforikuormitusta. Vuonna 2022 KIPSI-hanke laajeni kattamaan koko Suomen rannikkoalueen, missä on runsaasti kipsikäsittelyyn sopivia peltoja ja hyvät mahdollisuudet parantaa vesien tilaa. Haku sulkeutuu kesäkuun lopussa tämän vuoden levitystilausten osalta. Ennen KIPSI-hanketta kipsinlevitystä vesiensuojelukeinona on testattu ainakin Trap- ja SAVE-hankkeissa, joissa levitysala oli […]

Lue lisää

Sinilevähavainnot lisääntyneet juhannusviikolla sisävesillä ja merellä

Sisävesien sinilevätilanne on alkukesälle tyypillisesti rauhallinen, vaikka sinilevähavainnot ovat lisääntyneet viime viikosta. Rannikolla sinilevää on havaittu hieman keskimääräistä enemmän. Myös merialueilla sinileväkukinnat ovat runsastuneet selvästi, etenkin Porkkalanniemen ja Helsingin eteläpuolella. Sinilevätilanne on edelleen rauhallinen, vaikka sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt viime viikosta. Kahdella valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoista Etelä-Suomessa on havaittu runsaasti sinilevää. Yhdellä järvellä sinilevää on havaittu […]

Lue lisää