Vesiosaamisen kasvuun ja kansainvälistymiseen jälleen rahoitusta – kestävän kasvun ohjelmasta on myönnetty avustusta 3,3 milj. euroa 21:lle vesiosaamisen hankkeelle

Etelä-Savon ELY-keskus ja maa- ja metsätalousministeriö järjestivät 10.1.-17.3.2023 toisen avoimen hankehaun vesiosaamisen kehittämishankkeille. Hakemuksia tuli 27, joista yhtätoista on päätetty rahoittaa. Avustuksia myönnettiin yhteensä 1,5 milj. euroa. Tuensaajia on 27. Yhteensä vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin on nyt myönnetty kahdella hakukierroksella 3,3 milj. euroa vuosille 2022-2025. Tuensaajia on yhteensä 49. – Työ vesisektorilla on merkityksellistä […]

Lue lisää

Kyttyrälohen kalastuksessa tulee huomioida Atlantin lohi

Tenon kalastus on ensi kalastuskaudella poikkeuksellista. Atlantin lohen kanta on hyvin heikko, ja sen kalastus on kiellettyä. Sen sijaan kyttyrälohta odotetaan nousevan Tenoon, mutta määrää on vaikea ennakoida. Kaikkien Tenojoella tänä vuonna kalastavien on hyvä tunnistaa kyttyrälohi ja tietää, kuinka sen kanssa tulee toimia. Alkavana kesänä on varauduttava kyttyrälohen voimakkaaseen nousuvaellukseen Tenon vesistöön. Kyttyrälohen nousu […]

Lue lisää

Kainuun ELY-keskus myönsi avustuksia vesienhoitoa ja vesistön käyttöä edistäviin kunnostushankkeisiin

Kainuun ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia valtionavustuksia kahteen vesienhoitoa edistävään kunnostushankkeeseen Kainuussa vuonna 2023. Kyseisten kohteiden avustusrahoituksen kokonaissumma on yhteensä 45 450 euroa. Lisäksi Kainuun ELY-keskus on myöntänyt OUMO-hankerahoitusta usealle kohteelle. ELY-keskukset jakavat vuosittain valtionavustuksia vesistöjen kunnostushankkeisiin. Vesistökunnostusten tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa yhteistyötä. Ensisijaisia avustuskohteita ovat konkreettiset, pinta- […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.5.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,73.  Nyt taso on 26 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinnan nousu on pysähtynyt. Nyt on jo 7. vuorokausi samalla korkeudella. Lisäjuoksutus Naapuskosken säännöstelypadosta ja Konnuksen tulvakanavasta on käynnissä.  Juoksutukset jatkuvat ainakin pari viikkoa. Yläpuolisten vesien tulvajuoksutus Kallaveteen on pienemässä sekä Iisalmen että Nilsiän reiteiltä, mikä osaltaan nopeuttaa Kalaveden pinnan […]

Lue lisää

Vesivastuullisuuden kansalliselle edistämiselle yhteiset suuntaviivat tuleville vuosille – tule mukaan keskustelemaan aamukahvitilaisuuteen!

Tutustu toimintasuunnitelmaan ja tule kuulemaan ja keskustelemaan keinoista tehdä Suomesta ja suomalaisista yrityksistä maailman vesivastuullisimpia aamukahvitilaisuuteen keskiviikkona 31.5.2023 klo 8.15-10.00! Yritysten vastuullinen vedenkäyttö tulee yhä tärkeämmäksi ilmastonmuutoksen myötä ja kytkeytyy suoraan niin ihmisoikeuskysymyksiin kuin luonnon monimuotoisuuden suojeluun. Vesivastuullisuuden kansalliselle edistämiselle saatiin kansainväliset raamit, kun Suomi allekirjoitti Glasgow’n COP26 ilmastokokouksessa marraskuussa 2021 Fair Water Footprints-julistuksen. Julistus […]

Lue lisää

Hauen paikka – Lappalanjärven Nisoksella tehtiin elinympäristökunnostuksia

Nisoksen lahdelle tehtiin allikoita, varoen uhanalaista hentonäkinruohoa. Kunnostustyöllä monipuolistetaan elinympäristöä ja parannetaan vedenlaatua. Osakaskunta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittivat työt. Osakaskunta aloitteellinen Nisos on lahti Kouvolan Lappalanjärvessä. Lahden rajaa omaksi lähes suljetuksi vesialueekseen kapea särkkä. Särkkä estää Nisoksen veden vaihtuvuutta Rantalansalmen kautta Lappalanjärveen. Tämän vuoksi lahden rannat ovat runsaan kasvillisuuden peittämiä. Nisoksen kunnostushanke sai alkunsa Saarento-Jokelan […]

Lue lisää

Tornionjoella tulvatilanne rauhoittumassa

Tulvakeskus ja Lapin ELY-keskus tiedottavat: Tornionjoen, Muonionjoen ja Ounasjoen kevättulvat ovat kääntyneet laskuun. Tiistaille ja keskiviikolle ennustetut sateet eivät enää nosta vedenpintoja, mutta ne saattavat hieman hidastaa niiden laskua. Tulva Muonionjoella ja Tornionjoella oli poikkeuksellisen suuri johtuen lumen nopeasta sulamisesta ja vesisateista. Tornionjoella tulvan suuruus sivusi vuoden 1968 ennätystä. Kevään tulvahuippu Tornionjoella on saavutettu maanantaina […]

Lue lisää

Seuranta sakkaa – pohdintoja vesistökunnostusten kompastuskiven korjaamiseksi

Vesistökunnostusverkoston blogikirjoituksessa Antti Haapala pohdiskelee kunnostusten seurantamenetelmiä pienissä ja suurissa kunnostuskohteissa. Vedenlaadun ja vesieliöstön seuranta on järvien kunnostushankkeiden yksi heikoimmista lenkeistä. Valtion luovuttua omasta kunnostustoiminnasta ja toteutuksen siirryttyä paikallisemmille tahoille ollaan entistä selvemmin tilanteessa, jossa pienten hankkeiden osalta kukaan ei tarkkaile luotettavilla menetelmillä kunnostushankkeen vaikutuksia kohdevesistöön. Onko määritettävissä joku hankkeen vähäiseen vaikuttavuuteen ja budjettiin liittyvä […]

Lue lisää

Pirkanmaan ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita 550 000 eurolla

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna yhteensä noin 550 000 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin Pirkanmaalla. Avustusta myönnettiin 13 hankkeelle eri puolelle Pirkanmaata. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa sekä tulvariskien hallintaa toimeenpanevissa hankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti niihin kohteisiin, joiden tila on vesien ekologisen tilaluokituksen mukaan tyydyttävä tai […]

Lue lisää

Suojavyöhykkeiden kohdentamisaineistoon muutoksia – kehittämisprojekti käynnistynyt

Ympäristönkorvauksen suojavyöhykkeet toimenpiteen kohdentamisaineiston kehitystyö on käynnistynyt. Kehitystyön lähtökohtana on vesien suojelun tehostaminen ja tavoitteena on, että uusi kohdentamisaineisto olisi käytössä vuonna 2024. Uuden CAP-kauden käynnistyessä suojavyöhykkeitä voi perustaa vesistöjen varteen, pohjavesialueella sekä kosteikkojen reuna-alueilla. Aineisto eroaa aikaisemmasta eivätkä kaikki jo olemassa olevat suojavyöhykkeet sisälly kohdentamisaineistoon. Hämmennystä on herättänyt muun muassa se, että merta ei […]

Lue lisää

Laaja saderintama kasvatti Lapin kevättulvat harvinaisen suuriksi – Tornionjoen, Muonionjoen ja Ounasjoen vedenpinnat edelleen nousussa

Tulvakeskus ja Lapin ELY-keskus tiedottavat: Muonionjoen ja Ounasjoen kevättulvat ovat huipussaan viikonvaihteen aikana. Tornionjoella vedenpinta nousee ainakin sunnuntaihin tai jopa alkuviikkoon asti. Keskiviikkona ja torstaina tulleet runsaat sateet yhdessä keskimääräistä suuremmasta lumimäärästä syntyneiden sulamisvesien kanssa ovat nostaneet virtaamat ja vedenkorkeudet paikoin suurimmiksi yli 50 vuoteen, ja vettä on tulvinut muun muassa maanteille. Viikko sitten alkanut […]

Lue lisää

Vedenkorkeudet ovat vuodenaikaan nähden tyypillisellä tasolla koko Hämeessä

Lähes kaikki järvet ovat nousseet tyypillisiin kesäkorkeuksiinsa noin 5 senttimetrin tarkkuudella koko Hämeen alueella. Talven ja kevään aikana useat lämpimät jaksot sulattivat lumia osissa niin, että suurilta kevättulvilta vältyttiin, vaikka lopulta talven sadesumma olikin keskimääräistä suurempi. Kanta-Hämeen puolella Kokemäenjoen vesistöalueella lähes kaikki järvet ovat suunnilleen vuodenaikaan nähden keskimääräisissä korkeuksissa. Lähes tarkalleen vuodenajan keskikorkeuksissa on Vanajavesi […]

Lue lisää