Simojoen virtaama kääntymässä nousuun

Lapin tulvaennusteet näyttävät edelleen maltillisilta. Osalla havaintoasemista on jo nähtävissä pientä vedenkorkeuden nousua. Lapin alueelle on ennustettu loppuviikoksi sateita, mikä voi näkyä tulvavirtaaman kasvuna erityisesti Simojoella. Kylmä sää viivyttää säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien nousua. Simojoen virtaaman odotetaan kääntyvän nousuun lähipäivinä. Tuleva viilenevä sää voi kuitenkin hidastaa tai pysäyttää virtaaman nousun. Lapin alueelle on loppuviikoksi tulossa saderintama, […]

Lue lisää

Pohjalaisjoet voivat tulvia vappuna (Pohjalaismaakunnat)

Tämän viikon sateiden ennustetaan nostavan pohjalaisjokien virtaamat vähintäänkin keskimääräisen vuosittaisen kevättulvan tasolle. Jokien virtaamat nousevat vesistöennusteiden mukaan suuremmiksi kuin mitä ne olivat lumien sulaessa huhtikuun puolivälissä. Myös tekojärvien ja säännösteltyjen järvien pinnat ovat nousemassa lähelle säännöstelyn ylärajoja. Säännösteltyien järvien juoksutuksia on tämän vuoksi selvästi lisätty monin paikoin. Tulvatilannetta helpottaa se, että joet ovat jäistä vapaita. […]

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan jokivarsilla asukkaiden on syytä varautua kevättulviin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen kevättulvatiedote 25.4.2023. Pohjois-Pohjanmaan tulvaennuste on muuttunut merkittävästi säätilan muutoksen vuoksi. Tällä viikolla sää lämpiää nopeasti, jonka myötä vesistön varsilla olevat lumet tulevat sulamaan. Lisäksi torstain ja perjantain aikana laaja sadealue kulkee Pohjois-Pohjanmaan ylitse. Sääennusteessa viikon sadekertymä vaihtelee sisämaan 15 millimetristä rannikon 50 millimetriin saakka. Mikäli sateet toteutuvat ennusteen yläpään mukaisesti, tulvahuipusta […]

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan tulvahuipuista ennustetaan keskimääräisiä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen kevättulvatiedote 21.4.2023. Lämmin sää on saanut Oulun eteläpuolisten jokien pinnat nousuun. Sunnuntaina sää viilenee ja sulanta hidastuu. Maanantaista lähtien sää jatkuu sateisena ja lämpimämpänä mikä saa jokien pinnat nousemaan voimakkaammin. Tulvahuippu nähdään Siikajoella ja sitä eteläisemmillä joilla huhtikuun lopussa tai kuun vaihteessa. Oulun eteläpuolella tulvahuipuista tulee suurin piirtein keskimääräisiä. Oulua pohjoisemmilla […]

Lue lisää

Vesistökunnostajat koolla 31.5.-1.6.2023 Kajaanissa

Pohjois-Suomen vesistöjen parissa toimijat kokoontuvat Kajaaniin 31.5.-1.6.2023 vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaariin, jossa käsitellään vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari tuo yhteen Pohjois-Suomen yhdistyksiä, osakaskuntia, kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sekä muita kiinnostuneita keskustelemaan vesistöjen hoidosta ja kunnostamisesta. Ensimmäisen seminaaripäivän teemoina ovat vesistöjen hoidon ja kunnostamisen ajankohtaiskatsaus, eri toimijoiden rooli vesistökunnostuksissa sekä vieraslajien […]

Lue lisää

Tulvien alkua saadaan vielä odotella Lapissa

Lapissa valmistaudutaan hiljalleen kevään tulvakauteen. Lämpimien säiden seurauksena lumien sulaminen on käynnistynyt. Loppuviikosta sää kylmenee ja sulanta hidastuu. Tulvahuippuja saadaan vielä odottaa toukokuun loppupuolelle. Jokien jäät heikkenevät nopeasti, joten jäillä liikkuessa tulee olla erityisen varovainen. Lämpimät ja aurinkoiset päivät ovat hiljalleen sulattaneet lumia Lapin alueella. Lumen sulaminen ei näy vielä selkeästi vesistöjen havaintoasemilla, koska yöpakkaset […]

Lue lisää

Oulujoen vesistön tilan parantamista edistetään vesistövisiolla

Oulujoen vesistöalueelle on valmistunut laaja vesistövisio 2035, jossa pyritään yhteensovittamaan vesistön eri käyttömuotojen tarpeita ja samalla turvaamaan hyvä vesien ja vesiluonnon tila. Visiossa esitellään yli 60 toimenpide-ehdotusta, joilla halutaan parantaa muun muassa kalakantojen elinvoimaisuutta ja luonto- ja kalastusmatkailun mahdollisuuksia. Lisäksi halutaan vähentää vesistökuormitusta ja säännöstelyn haittoja. Suomessa on toteutettu useita vesivisiohankkeita vuoden 2015 jälkeen. ”Oulujoen […]

Lue lisää

Jäiden sulaminen vauhtiin Etelä-Savossa, turvallinen jäillä liikkuminen on loppunut

Etelä-Savon järvien jäiden kokonaispaksuudet vaihtelivat 11.4.2023 tehdyissä mittauksissa 37–48 cm:n välillä. Järven eri osien jäänpaksuuksissa voi kuitenkin olla huomattavia eroja. Alueellisilla seurantapisteillä jään rakenteessa näkyi merkkejä jään kantavuuden heikkenemisestä. Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jäänpaksuuksia kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Mittauksissa tehtyjen havaintojen ja aurinkoista säätä lupaavan ennusteen perusteella […]

Lue lisää

Lumet sulavat rauhallisesti ja kevään virtaamahuippu jäänee pohjalaismaakunnissa pieneksi

Pohjalaismaakunnissa lumipeite on vähentynyt merkittävästi huhtikuun alun aikana, kun aurinko on paistanut ja lämpötila on päivisin ollut selvästi plussan puolella.  Sateet ovat olleet erittäin vähäisiä ja yöllä on ollut pääosin pakkasta, joten jokien virtaamat ovat kasvaneet rauhallisesti.  Koska sää näyttäisi jatkuvan samantyyppisenä, niin tämän kevään tulvatilanne vaikuttaa erittäin rauhalliselta. Myös jääpatojen riski on tavallista pienempi, […]

Lue lisää

Maaliskuu oli Pohjois-Karjalassa runsasluminen

Maaliskuun keskilämpötila oli noin 1–1,5 astetta tavanomaista kylmempi. Vedenkorkeudet olivat keskimääräistä korkeammalla valtaosassa maakuntaa. Lunta on tullut runsaasti ja jäänpaksuus on vaihteleva. Jäillä tulee liikkua erittäin varovaisesti. Maaliskuu oli Pohjois-Karjalassa tavanomaista lumisempi ja vedenpinnat ovat olleet keskimääräistä korkeammalla. Maakunnassa lunta oli kuukauden lopussa vielä runsaasti ja sen vesiarvo oli korkea. Pyhäselän ja Pielisen jää oli […]

Lue lisää

Tietopaketit ajankohtaisista vesihuoltoaiheista – Oppilaitosyhteistyön antia

ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut -yksikkö tekee yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa. ELY-keskus on jo useamman vuoden ajan antanut Turun ammattikorkeakoulun energia ja ympäristötekniikan opiskelijoille toimeksiantoja, joiden kautta oppilaat pääsevät konkreettisten projektien kautta oppimaan vesihuoltoon liittyviä asioita. Vuonna 2022 Energia ja ympäristötekniikan opiskelijat laativat ytimekkäät tietopaketit vesihuollon ajankohtaisista teemoista. Jokainen tietopaketti pitää sisällään yhteen aihealueeseen keskittyvän lyhyehkön tiivistelmäraportin sekä […]

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan järvien happitilanne heikoin pienissä ja matalissa järvissä

Maaliskuussa selvitettiin 32 järven happitilannetta. Puolet järvistä on niin matalia, että näytteet on otettu vain yhdestä näytteenottosyvyydestä, joka vaihteli puolesta metristä metriin. Matalien järvien vesitilavuus on pieni ja happea kuluu etenkin rehevissä järvissä, joissa on paljon hajotettavaa eloperäistä ainesta. Syvemmissä järvissä hapen määrä vähenee usein pohjaa kohden, koska eri lämpötilassa olevat kerrokset eivät sekoitu. Kuusamon […]

Lue lisää