Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.3.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,05.  Nyt taso on 14 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vedenpinta on laskenut 3 cm maaliskuun aikana. Nyt pinnan taso on laskennallisesti 4 cm korkeampi verrattuna siihen tasoon, missä Kallaveden vedenpinta olisi säännöstelemättömässä luonnontilassa. Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa tänään lisäjuoksutuksen Naapuskosken säännöstelypadosta kevättulvan madaltamiseksi, koska Kallaveden säännöstelykäytännön perusideana on kaventaa […]

Lue lisää

Laadulla ja monipuolisuudella Suomen kalastusmatkailu nousuun – kalastusmatkailun työryhmä luovutti esityksensä ministeri Kurviselle

Kalastusmatkailun edistämiseksi esitetään kunnianhimoista ohjelmaa: visiona on, että Suomessa on monipuoliset ja Euroopan laadukkaimmat kalastuspalvelut vuonna 2033. Kalastusmatkailun kehittämisohjelman laatimiseen nimetty työryhmä luovutti ohjelman maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle 30.3.2023. Suomessa on 511 kalastusmatkailuyritystä ja ne työllistävät 935 henkilötyövuotta. Suomen vesistöissä ja kalakannoissa on hyvä potentiaali kalastusmatkailun kehittämiseen. Suomella on kuitenkin heikko imago kansainvälisillä markkinoilla […]

Lue lisää

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesistökunnostus -teemasivusto on julkaistu

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisema teemasivusto on kattava tietopaketti vesistöjen kunnostamisesta. Sivusto on suunnattu erityisesti vesistökunnostuksia suunnitteleville toimijoille Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella, mutta tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikille vesistöjen tilan parantamisesta kiinnostuneille. Vesistökunnostukset tähtäävät vesistöjemme ekologisen tilan parantamiseen Vesistökunnostuksilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan kohdevesistön ekologista tilaa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kunnostushanke voi edistää vesistössä monia tavoitteita, kuten […]

Lue lisää

Lumen ja jään määrä lähellä keskimääräistä tasoa, Perhonjoella lisätään juoksutuksia jäiden heikentämiseksi

Lumen määrä pohjalaismaakunnissa on lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa ja tekojärvien ja säännösteltyjen järvien keväinen laskeminen on käynnissä. Perhonjoen alaosan jäiden heikentämiseksi Kaitforsin voimalaitoksen juoksutuksia lisätään ensi viikolla. Pohjalaismaakunnissa lumen vesiarvot ovat nyt keskimäärin noin 50–90 mm. Eniten lunta on Lapväärtin-Isojoen yläosilla, jossa lumen vesiarvot ovat noin 80–120 mm. Perhonjoen ja Ähtävänjoen vesistöalueiden yläosilla sekä rannikolla […]

Lue lisää

Vesi maa – Maailman vesipäivänä tehdään ilmastotekoja

Nyt vietetään ilmastoviestintäviikkoa. Tänään on myös maailman vesipäivä. Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana vuonna pidettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, jonka tavoitteena oli sopia yhteisistä toimista kestävän kehityksen ja maailman elinkelpoisuuden turvaamiseksi. Tänä vuonna haluamme nopeuttaa muutosta vesi- ja sanitaatiokriisin ratkaisemiseksi. Sanitaation parantamisella YK haluaa kiinnittää huomiota […]

Lue lisää

Lapin jokien teräsjäät keskimääräistä heikommat tänä vuonna

Lapin jokivesistöissä teräsjäätä on kaikilla mittauspisteillä pitkän ajan keskiarvoa vähemmän. Suurimmat teräsjään paksuudet mitattiin Ivalojoella ja heikoimmat Muonionjoella. Jääpatoriski arvioidaan pieneksi, ja jäänsahaukselle ei tänä keväänä ole tarvetta. Lapin ELY-keskus on mitannut jäänpaksuuksia viikoilla 10 ja 11 Tenojoella, Ivalojoella, Kemijoella, Ounasjoella, Muonionjoella, Tornionjoella ja Simojoella. Mittauspaikoilla jään kokonaispaksuus oli 32–77 cm ja teräsjään paksuus 4–66 […]

Lue lisää

Vesi.fi tarjoaa tarkkaa ja ajantasaista vesitietoa nyt myös englanniksi

Suomen ympäristökeskus on julkaissut vesi.fi-palvelun englanninkielisen version, waterinfo.fi:n. Palvelu sisältää paljon yleistä vesitietoa, ajankohtaisia katsauksia vesitilanteeseen sekä monipuolisen vesiasioiden karttapalvelun. Palvelun avulla myös englanninkielinen käyttäjäkunta pysyy kärryillä siitä, mitä vesiasioissa tapahtuu Suomessa. Englanninkielinen waterinfo.fi on suunnattu kaikille vesiasioista kiinnostuneille. Vesitietoa esitetään palvelussa havainnollisesti artikkeleina, kuvina, karttoina, tiedotteina ja uutisina. Sivuilta selviää muun muassa, millainen on vesitilanne […]

Lue lisää

Suomella tärkeä rooli YK:n vesikonferenssissa – maailman maat kokoontuvat 46 vuoden tauon jälkeen

YK:n vesikonferenssi järjestetään 46 vuoden tauon jälkeen 22.-24.3. New Yorkissa. Suomesta konferenssiin osallistuu laaja delegaatio vesialan toimijoita. Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio korostaa vesivarojen hyvän hallinnan merkitystä sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja suomalaista vesialan korkeaa osaamista. YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa vesi on korkealla tasolla; vesi on elämän edellytys ja puhdas vesi edesauttaa […]

Lue lisää

Lumien sulaminen nostaa vedenkorkeuksia Hämeessä

Viime viikolla alkanut lauha sää sulattaa lumia, mikä näkyy vesistöjen nousevina vedenkorkeuksina. Lunta on lopputalvella ollut Hämeessä keskimäärin vähemmän, kuin yleensä, joten tyypillistä korkeampia kevättulvalukemia ei todennäköisesti saavuteta. Järvien vedenkorkeudet ovat pääosin myös vuodenajalle tyypillisellä korkeudella, joten säännöstelyillä on mahdollista pidättää sulamisvesiä. Ensimmäisenä sulamisvedet nostavat jokien vedenpintoja, eikä pientä suurempien järvien korkeuksiin ole vielä tämän […]

Lue lisää

KAIPO-verkko jakaa vesitutkimusreppuja kyläkouluille Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa

Vesitutkimusreppujen tarkoitus on kannustaa lapsia ja nuoria tutustumaan lähivesien tilaan. Reppuja on jaossa 40 kappaletta. Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusverkostojen vahvistamishanke eli KAIPO-verkko lahjoittaa vuoden 2023 aikana vesitutkimusreppuja ensisijaisesti Kainuun ja Pohjois-Karjalan kyläkouluille kannustamaan lapsia ja nuoria tutustumaan lähivesien tilaan. Tutkimusrepun avulla koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä ja samalla aktivoi koululaisia tutustumaan veteen […]

Lue lisää

Vesivarojen kestävä käyttö loikkaa uudelle tasolle – Suomen ympäristökeskus mukana YK:n historiallisessa vesikokouksessa

YK:n historiallinen vesikokous 22.–24.3. New Yorkissa juhlistaa tänä vuonna maailman vesipäivän viettoa poikkeuksellisella tavalla. Suomen ympäristökeskus on tiiviisti mukana Suomen valtuuskunnassa edistämässä konferenssin tavoitteita ja sitoutuu osaltaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Myös kotimaiset seminaarit avaavat vesiaiheita maailman vesipäivänä 22.3.2023. Historiallisessa vesikokouksessa haastetaan nopeuttamaan vesitoimenpiteitä Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vesikokous (UN Water Conference) on historiallisesti merkittävä, koska edellisen […]

Lue lisää

Asiantuntijaverkosto tukee yritysten vesivastuullisuuden kehittämistä

Suomalaisille yrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi 2030 mennessä. Joukko suomalaisia organisaatioita koulutus- ja tutkimuslaitoksista konsultteihin ja säätiöihin sitoutuu toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi osana globaalia Water Action Agendaa, joka julkaistaan YK:n vesikonferenssissa 22.-24.3.2023 New Yorkissa. Vesivastuullisuuden asiantuntijaverkosto tarjoaa asiantuntijapalveluita, koulutusta, tietoa ja työkaluja yritysten vesivastuullisuuden kehittämiseksi. Verkoston jäsenet täydentävät toisiaan, osa työskennellen suoraan yritysten kanssa, […]

Lue lisää