Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.11.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,01.  Nyt taso on enää 3 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vesi on noussut 22 cm kuukauden alusta. Nyt vaikuttaa siltä, että ennustettu pakkasjakso rajoittaa Kallaveden nousua lähiviikkoina. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, ja juoksutus on ollut viime viikkoina vaihtelevaa. Pari viikkoa sitten alueelle osui pitkästä […]

Lue lisää

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Janakkalan Kalpalinnanmäellä (Häme)

Kalpalinnanmäen pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt alkavat viikolla 47 ja koko rakenneselvitystyö valmistuu vuoden 2023 alkupuolella. Tutkimukset sijoittuvat Hiidenjoen sillan ja Raimansuon väliselle harjualueelle. Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka seitsemässä pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaakerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten avulla. Painovoimamittausta tehdään noin 16 kilometriä. Painovoimamittausten […]

Lue lisää

Hämeen vesistöjen vedenkorkeuksissa ei suurta vaihtelua

Vesistöjen vedenkorkeudet ovat lähes koko Hämeessä hieman keskimääräistä alempana, eikä niihin ennusteta suuria muutoksia. Suurin osa järvien vedenkorkeuksista on jo kääntynyt nousuun. Kokemäenjoen vesistöalueella Vanajaveden vedenkorkeus Hämeenlinnan kohdallaon vuodenaikaan nähden keskimääräisellä korkeudella, ja sen ennustetaan lähtevän tavan mukaisesti hitaaseen laskuun. Hauhon reitin vedenkorkeudet tyypillisesti nousevat marras-joulukuussa 20–30 cm, mikä ennusteiden mukaan saattaa tänä vuonna jäädä […]

Lue lisää

Uusi opas avuksi ojituksiin ja vesistökunnostushankkeisiin

Laajana yhteistyönä valmistunut ”Vesitalousisännöitsijän opas” on suunnattu erityisesti isännöitsijöille, mutta myös muille ojitushankkeista tai vesistökunnostushankkeista vastaaville. Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojitukseen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perustietoa ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista. Oppaan on laatinut laaja joukko ELY-keskusten asiantuntijoita, isännöitsijöinä toimivia sekä metsätalouden asiantuntijoita. Suomen […]

Lue lisää

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satavesi-ohjelma järjestävät Selkämeriseminaarin Sataveden 20-vuotisen taipaleen kunniaksi

Satakunnan vesien hyvä tila on haasteellinen tavoite meille kaikille. Satavesi-ohjelma on vuodesta 2002 alkaen edistänyt eri intressiryhmien yhteistyön kehittymistä sekä kymmenien paikallisten ja alueellisten vesienhoitohankkeiden toteutumista. Ohjelman 20-vuotista taipaletta paaluttavan seminaarin luontevaksi aiheeksi valikoitui Selkämeri, kaikkien Satakunnan alueen vesien vastaanottaja. Kaikille kiinnostuneille suunnattu avoin seminaari järjestetään 8.12.2022 Raumalla. Seminaarissa kuullaan ajankohtaista tietoa Selkämeren nykytilasta ja […]

Lue lisää

Pohjois-Karjalan vedenpinnat olivat edelleen matalat lokakuussa

Kuukauden keskilämpötila oli melkein kaksi astetta tavanomaista lämpimämpi. Vedenkorkeudet olivat pääosin 5–10 cm pitkän aikavälin tarkastelua matalammalla. Pintaveden lämpötilat olivat kuun loppupuolella vielä yli asteen verran tavanomaista lämpimämmällä. Ilmatieteen laitoksen mukaan lokakuu oli Pohjois-Karjalassa keskimäärin noin 1,8 astetta tavanomaista lämpimämpi. Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa tavanomaista vähäisempi. ELY-keskuksen mittauspisteissä sademäärä oli keskimäärin 61 mm, kun […]

Lue lisää

Lokakuun vesitilannekatsaus: Sademäärät ja virtaamat lähellä tavanomaisia (Pohjalaismaakunnat)

Lokakuussa virtaamat olivat lähellä tavanomaisia. Alkukuun runsaat sateet näkyivät vedenlaadussa ja pohjavedenpinnoissa. Lokakuun alkuosan jälkeen virtaamat lähestyivät tavanomaisia tasoja Pohjalaismaakunnissa lokakuun sademäärät olivat noin 50–70 mm eli lähellä tavanomaisia lokakuun sademääriä.  Sateet nostivat jokien virtaamat tavanomaisia lokakuun virtaamia suuremmiksi 4.–6.10. sateiden jälkeen. Lokakuun puolivälin sateet nostivat edelleen jokien virtaamia. Kyrönjoen alaosalla Skatilassa virtaama oli suurimmillaan […]

Lue lisää

Vesistötutkimuksen huipputeknologia laajemmin käyttöön verkostoitumisen avulla

Uuden vesistötutkimuksen osaamiskeskuksen Freshwater Competence Centre (FWCC) partneriorganisaatiot esittelivät uusimpia teknologisia ratkaisuja 28.10.2022 Vantaanjokipäivän tilaisuudessa. Esillä oli esimerkiksi robottiveneitä, droneja, laserkeilausteniikkaa ja sensoreita.  Vahvistamalla verkostoitumista uusi teknologia saadaan yhä useamman tutkijan ulottuville. Esimerkkejä uusista teknologisista ratkaisuista Katso Vantaanjokipäivän video uusista vesistötutkimuksen teknistä laitteista Twitteristä. Vesistötutkimuksesta tulee monelle ensimmäisenä mieleen kahluuhousuihin pukeutunut tutkija keräämässä vesinäytteitä, mutta […]

Lue lisää