Avustushakuja auki ELY-keskuksissa

ELY-keskuksissa on avautunut 18.10.2022 useita vesiensuojeluun, vesistöjen kunnostukseen, vesienhallintaan ja kalatalouteen liittyviä avustushakuja. Hakuajat päättyvät pääsääntöisesti 30.11. Avustukset ovat ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen harkinnanvaraisia valtionavustuksia. ELY-keskukset suosittelevat käyttämään avustusten hakemiseen sähköistä Aluehallinnon asiointipalvelua. Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista. Lue lisää avustuksista: Kuulutus ELY-keskuksista haettavista harkinnanvaraisista […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.10.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,73. Nyt taso on 21 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Syksyn vähäsateisuus on muuttanut alkukesän hyvän vesitilanteen selvästi keskimääräistä kuivemmaksi, mutta harvinaisen kuivaa ei ole, sillä viimeksi vuonna 2019 on oltu samalla tasolla, mutta silloin Kallavesi oli jo kääntynyt nousuun lokakuussa. Jatkossakin sateet määräävät vedenpinnan kehityksen, kovin suurta alenemaa ei […]

Lue lisää

Evijärven juoksutuksessa muutoksia Kattilakosken vesivoimalaitoksen turbiinikokeiden vuoksi

Oy Herrfors Ab:n Kattilakosken vesivoimalaitoksella Ähtävänjoessa Evijärvellä suoritetaan vesivoimalaitoksen turbiinilla kokeita torstaina 27.10.2022. Tämän vuoksi Evijärven juoksutuksessa on erityisjärjestelyjä tästä loppuviikosta alkaen. Turbiinikokeissa optimoidaan turbiinin johto- ja juoksupyörän kombinointia parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja hyötysuhteen varmistamiseksi. Työ liittyy keväällä 2022 valmistuneeseen Kattilakosken vesivoimalaitoksen kunnostukseen, jossa turbiinin juoksupyörä, turbiiniakseli ja hydrauliikka uusittiin sekä generaattori ja johtopyörä huollettiin. […]

Lue lisää

Väärinpäin asennetut kaivonrenkaat heikentävät kaivoveden laatua

Suomen Vesiyhdistys tiedottaa Uuden opinnäytetyön mukaan rengaskaivojen suurin ongelma on väärin päin asennetut kaivonrenkaat, jolloin sadevedet ja niiden mukana tulevat epäpuhtaudet pääsevät kaivoon ja kaivoveden laatu heikkenee. Suurin osa isojen vedenottamoiden ja noin puolet pienten yksityiskaivojen renkaista on asennettu kaivon naarashuulloksellinen puoli ylöspäin, jolloin renkaan reunan porrastukset laskevat kaivon sisälle päin. Renkaiden kätisyydestä johtuva ongelma […]

Lue lisää

Lounais-Suomen merialueilla kesän mittaan runsaita sinileväkukintoja, järvillä sinileväkesä rauhallisempi

Merialueemme heikko tila näkyi taas kuluneena kesänä paikoitellen runsainakin sinileväkukintoina ja laajoina pintalauttoina Saaristomerellä ja eteläisellä Selkämerellä. Järvillä kulunut kesä oli rauhallisempi, runsaita sinileväkukintoja havaittiin vain muutamalla järvellä. Lounais-Suomen alueella valtakunnallisessa sinileväseurannassa oli mukana 36 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämää havaintopaikkaa. Suomen ympäristökeskus arvioi kesäkuun alussa sinileväriskin olevan tulevana kesänä huomattava mm. Saaristomerellä ja eteläisellä Selkämerellä. Riskiarvio […]

Lue lisää

Peltojen laaja kipsikäsittely vähentäisi fosforipäästöjä Itämereen

Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto tiedottavat Peltojen kipsikäsittelystä saadut monivuotisen seurannan tulokset vahvistavat kipsin vesiensuojeluvaikutukset. Haittoja viljelylle ei ole havaittu. Peltojen kipsikäsittely on Lounais-Suomen Savijoella toteutetun pitkän ja laaja-alaisen tutkimuksen mukaan vähentänyt fosforin ja orgaanisen hiilen huuhtoumaa. Kipsi tarjoaa nopeasti vaikuttavan ja viljelijälle helpon tavan vähentää maatalouden vesistöpäästöjä. Paras tulos saadaan, kun käsittely kohdennetaan eroosioherkkiin […]

Lue lisää

Lokakuun Vesikirjeessä asiaa kuivuudesta ja vesistöjen ekologisen tilan seurannasta

Suomen ympäristökeskuksen toimittama Vesikirje kertoo jälleen vesiensuojelun ja vesialan ajankohtaisista aiheista mm. kuivuusriskien hallinnasta, vesistöjen ekologisen tilan seurannan kehittämisestä sekä yhteistyöstä Kolumbian kanssa. Ilmastonmuutoksen myötä Euroopan vuoden 2022 kaltaiset kuivuusjaksot lisääntyvät ja kuivuusriskit kasvavat myös Suomessa. Maahamme tarvitaan kansallinen prosessi ja ohjeistus kustannustehokkaaseen kuivuusriskien hallintaan. Sisävesien monimuotoisuudesta tarvitaan luotettavaa tietoa, jotta järvien ja virtavesien luontokato […]

Lue lisää

Verkostoyhteistyötä vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämiseksi (Vesihuki)

Vesihukiverkosto tukee vesihuoltolaitosten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä. Verkosto on hyviä käytäntöjä yhteen kokoava foorumi, jossa tiedon jakaminen ja vertaistuki ovat keskiössä. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan Vesihukiverkoston jäseneksi. Verkoston aloituskokous pidetään 22.11 klo 13-15. Alustava vuosisuunnitelma sisältää mm seuraavat: 2-4 etätapaamista vuodessa yksi lähitapaaminen, johon yhdistetään vesilaitosvierailu Teams-alusta, jossa jaetaan julkaisuja ja käydään keskustelua Käsiteltäviä aiheita […]

Lue lisää

Saaristomeren pelastamiseen yhteistyöllä ja aktiivisella hanketoiminnalla

Vesiensuojelun tiekartan kick off -tilaisuus järjestettiin torstaina 6.10.2022 Forum Marinumissa Turussa. Hybriditapahtuma kokosi yhteen lähes 100 vesiensuojelusta kiinnostunutta henkilöä niin Saaristomeren valuma-alueelta kuin sen ulkopuoleltakin. Tapahtuman tavoitteena oli potkaista käyntiin tiekartan toimenpiteiden toteuttaminen Saaristomeren valuma-alueella sekä selkeyttää eri tahojen roolit maatalouden aiheuttaman fosforikuorman vähentämisessä. Tilaisuuden avasivat ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sekä maa- ja metsätalousministeri […]

Lue lisää

Vähäsateisen syksyn myötä vesistöjen vedenkorkeudet keskimääräistä alempana Etelä-Savossa

Etelä-Savon vesistöjen vedenkorkeudet ovat vähäsateisen syksyn jäljiltä ajankohtaan nähden keskimääräistä alempana. Sääolot ovat kuitenkin alkaneet muuttua sateisemmaksi, jonka myötä luonnontilaisissa pienissä vesistöissä vedenkorkeudet lähtevät hiljalleen nousuun, mutta pysyvät todennäköisesti koko lokakuun ajan tavallista matalammalla. Saimaalla vedenkorkeus jatkaa ennusteiden mukaan laskuaan pitkälle marraskuuhun saakka. Myös pohjavesien pinnankorkeudet ovat alhaalla. Mäntyharjun reitillä Synsiä ja Vahvajärvi epätavallisen alhaalla […]

Lue lisää

Puupuhdistamot tekevät ojista ravinnesieppareita ja hyönteishotelleja

Puuaineksen lisääminen ojastoihin, vesiensuojelurakenteisiin ja pienvesiin voi vähentää merkittävästi vesistöihin päätyvää ravinne-, kiintoaines- ja humuskuormitusta. Uuden tutkimuksen mukaan esimerkiksi fosforipitoisuudet alenivat jopa 30–50 prosenttia. Puhdistuminen on seurausta puuaineksen pinnalle muodostuvasta päällyskasvustosta ja sitä hyödyntävästä pohjaeläimistöstä. Puupuhdistamoilla on merkitystä myös hiilivarastoina, sillä uppopuu säilyy veden alla jopa tuhansia vuosia. PuuValuVesi-hankkeessa selvitettiin ensimmäistä kertaa maatalousojiin lisätyn puuaineksen […]

Lue lisää

Syyskuu oli Pohjois-Karjalassa viileä ja vähäsateinen

Kuukauden keskilämpötila oli noin puolitoista astetta tavanomaista viileämpi. Vedenkorkeudet olivat keskimääräistä matalammalla koko maakunnassa. Pintaveden lämpötilat olivat kuun lopussa lähes tavanomaisella tasolla. Ilmatieteen laitoksen mukaan syyskuu oli Pohjois-Karjalassa keskimäärin noin 1,5 astetta tavanomaista viileämpi. Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa reilusti tavanomaista vähäisempi. ELY-keskuksen mittauspisteissä sademäärä oli keskimäärin 46 mm, kun pitkän ajan keskiarvo syyskuussa on […]

Lue lisää