Ruovikon niitto on vain laastari – uusi käsikirja antaa ohjeita, miten vesistöjä kannattaa kunnostaa Natura-alueilla

Suomen ympäristökeskus Syke ja Metsähallituksen Luontopalvelut tiedottavat Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen uusi käsikirja tarjoaa toimintamallin siitä, miten vesistöjä kannattaa kunnostaa Natura-alueilla, eli millaisilla ratkaisuilla rehevöitymistä voi estää ja mitä luontoarvoja pitää samalla huomioida. Toimintamallin ja sen ohjeiden tavoitteena on tukea kustannustehokasta suojelutyötä esimerkiksi ELY-keskuksissa, järjestöissä, konsulttitoimistoissa, kunnissa ja alueellisissa vesiensuojeluyhdistyksissä. Alueelliset toimijat organisoivat paljon kunnostustöitä. […]

Lue lisää

Kesällä 2022 sinileviä havaittiin keskimääräistä vähemmän Pirkanmaalla

Sinileväseuranta päättyy. Viimeisellä leväseurantaviikolla vähän sinilevää havaittiin Pirkkalassa Pyhäjärven Kranstolpan rannassa, Nokialla Tottijärvessä ja Pyhäjärven Lehtiniemessä, Valkeakoskella Sääksmäen siltojen kohdalla sekä Kangasalan Kirkkojärvessä. Kansalaishavaintoja sinilevästä JärviWiki- ja Vesi.fi-verkkopalveluihin on kirjattu viimeisen viikon aikana Vanajavedeltä, Näsijärveltä ja Pälkänevedeltä. Järviwikin leväbarometrin mukaan sinileviä on ajankohtaan nähden normaalia vähemmän. Valtakunnallinen leväseuranta ja Pirkanmaan ELY-keskuksen säännöllinen sinilevätilanteesta tiedottaminen loppuu […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.9.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,82. Nyt taso on 10 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Elo-syyskuun vähäsateisuus on muuttanut alkukesän hyvän vesitilanteen selvästi keskimääräistä kuivemmaksi, mutta harvinaisen kuivaa ei ole, sillä viimeksi vuosina 2019 ja 2018 on oltu alempana. Jatkossakin sateet määräävät vedenpinnan kehityksen, kovin suurta alenemaa ei enää tule, kun Konnuksen ja Karvion pohjapadot […]

Lue lisää

Sinileväseuranta päättyy – Lounais-Suomessa sinilevää havaittu enää vain muutamalla paikalla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Lounais-Suomen sinilevätilanne on kuluneella viikolla ollut viime viikkojen kaltainen ja syksyisen sään myötä sinilevää on havaittu vain muutamalla vakiohavaintopaikalla. Sisävesien vakioseurantapaikoilla havaittiin sinilevää tällä viikolla kahdella järvellä ja niissäkin havaitut määrät olivat hyvin vähäisiä. Merialueella sinileviä havaittiin runsaasti Mannervedellä Iso Marjakarin havaintopaikalla, muilla merialueen havaintopaikoilla sinileviä ei tavattu. Runsaatkaan sinilevähavainnot eivät ole harvinaisia vielä tähän […]

Lue lisää

Löydä tietoa Ojitusyhteisöt-karttapalvelusta

Loppukesän rankat sateet ovat taas paljastaneet peltojen vesitalouden haasteita eri puolilla Suomea. Ilmastonmuutoksen seurauksena rankkasateiden ennustetaan edelleen lisääntyvän. Ojitusten kunnostukset lähtevätkin liikkeelle yleensä siitä, kun vesi makaa ojissa ja pelloilla.  Usein on kuitenkin epäselvää, onko alueella jo aikaisempina vuosikymmeninä, pääosin 1940–1970-luvuilla, toteutettu kuivatushankkeita. Näissä hankkeissa on muodostunut ojitusyhtiöitä, jotka ovat nykyään enimmäkseen ns. uinuvia. Tällaisten […]

Lue lisää

Sinilevää hieman normaalia vähemmän Pirkanmaalla

Viikolla 38 vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Nokialla Pyhäjärven Maatialanlahdella, Halkoniemessä ja Lehtiniemessä, Kuloveden Naarlahdella ja Tottijärvessä, Pirkkalassa Pyhäjärven Kranstolpan rannassa, Valkeakoskella Vanajavedessä Sääksmäen siltojen kohdalla ja Mallasveden Tyrynlahdella sekä Kangasalan Kirkkojärvessä. Kansalaishavainto sinilevästä JärviWiki- ja Vesi.fi-verkkopalveluihin on kirjattu viimeisen viikon aikana Vanajavedeltä, lisäksi Lempäälän Kirkkojärveltä on ilmoitettu sinilevähavainto ELY-keskukselle. Järviwikin leväbarometrin mukaan sinileviä on ajankohtaan […]

Lue lisää

Sinileviä 11 havaintopaikalla Pirkanmaalla

Viikolla 35 runsaasti sinilevää on havaittu Kangasalan Kirkkojärvessä, Pyhäjärvessä Vesilahden kirkonkylän rannassa sekä Maatialanlahdella, Lehtiniemessä ja Halkoniemessä Nokialla. Vähän sinilevää havaittiin Ikaalisissa Kyrösjärven Hämylänlahdella ja Nokialla Kuloveden Naarlahdella ja Tottijärvessä, Pyhäjärven Kranstolpan rannassa Pirkkalassa sekä Sastamalan Liekovedessä ja Houhajärvessä. Leväbarometrin mukaan sinileviä on hieman keskimääräistä enemmän. Tampereen kaupungin ylläpitämään karttapalveluun on kirjattu havaintoja vähäisestä määrästä […]

Lue lisää

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan osaaminen kasvaa ja kehittyy hankkeissa ja hankkeiden avulla

Osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan edistämiseen. Hankkeiden ja niissä toteutettujen toimenpiteiden avulla levitetään tietoa erilaisista maa- ja metsätalouden vesitalousratkaisuista. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeiden toimenpiteillä herätellään eri toimijoita tarkastelemaan vesitalousratkaisuja valuma-alueen mittakaavassa. Vesienhallinta ei ole vain veden poisjohtamista kuivatusalueilta, vaan vesienhallinnassa on kyse monipuolisesta keinovalikoimasta, joita toteutetaan […]

Lue lisää

Kysely Loimijoen vesistöalueen käyttäjille

Hämeen ELY-keskus uusii keväällä 2017 tehdyn kyselyn, jossa selvitetään vesistön käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä Loimijoen vesistön tilasta ja vedenkorkeuksista. Kyselyjen tuloksia vertaamalla selvitetään, onko käyttäjien kokemukset ja näkemykset muuttuneet viiden vuoden takaisesta. Kysely on avattu; vastausaikaa on sunnuntaihin 9.10.2022 asti. Kyselyn vastauksien perusteella selvitetään sitä, millaiseksi Loimijoen vesistöalueen asukkaat ja toimijat kokevat Loimijoen vesistön tilan […]

Lue lisää

Kysely Pääjärven, Teuronjoen ja Puujoen vesistöalueen käyttäjille on avattu

Hämeen ELY-keskuksen toteuttama verkkopohjainen kysely Pääjärven, Teuronjoen ja Puujoen vesistöalueen käyttäjille on avattu. Kyselyssä selvitetään vesistöalueen käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä Pääjärven, Teuronjoen ja Puujoen vesistöalueen tilasta ja vedenkorkeuksista. Kyselyssä on vastausaikaa sunnuntaihin 9.10.2022 asti. Hämeen ELY-keskuksen koolle kutsuma säännöstelykysymyksiin keskittyvä yhteistyöryhmä hyödyntää kyselyn tuloksia jatkotyössään. Ryhmä tarkastelee säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia ja sitä, miten poikkeuksellisiin vesivuosiin pystytään […]

Lue lisää

Harjunpäänjoen kunnostus valmistunut Ulvilassa elokuun lopulla – vaelluskaloilla käytössä nyt valtaosa joesta

Harjunpäänjoen koskialueisiin kohdistunut kunnostushanke valmistui noin kahden kuukauden tehokkaan urakoinnin tuloksena elokuun lopussa jatkona kesäkuun alussa valmistuneeseen Leineperin padon kalatieurakkaan. Pääosin Ulvilan kaupungin alueelle sijoittuva ja Porin kaupungin alueella Kokemäenjokeen laskeva Harjunpäänjoki, jonka kokonaispituus on 34 km ja putouskorkeus yhteensä 44 m, on kalataloudellinen helmi, jossa veden laatukin on kunnossa. Se on selvästi merkittävin Kokemäenjoen […]

Lue lisää

Sinilevähavainnot vähentyneet hieman Pirkanmaalla

Viikolla 36 runsaasti sinilevää on havaittu Sastamalan Liekovedessä sekä Nokialla Pyhäjärven Lehtiniemessä, Halkoniemessä ja Maatialalahdella. Vähän sinilevää havaittiin Nokian Tottijärvessä ja Kuloveden Naarlahdella, Kangasalan Kirkkojärvessä, Pyhäjärvessä Vesilahden kirkonkylän rannassa sekä Valkeakoskella Vanajavedessä Sääksmäen siltojen kohdalla. Kangasalan Kirkkojärveltä on tullut ilmoituksia veden pahasta hajusta. Monet levät kuten kulta-, pii- ja sinilevät aiheuttavat veteen hajuhaittoja. Kultalevät viihtyvät […]

Lue lisää