Hellejakson seurauksena sinilevähavainnot lisääntyneet Kaakkois-Suomessa

Sinilevähavainnot ja levämäärät Kaakkois-Suomen järvien vakiohavaintopaikoikoilla ovat edelleen pysyneet vähäisinä. Sen sijaan yleisöhavaintoja on juhannusviikonlopun aikana ja sen jälkeen tullut useita sekä Pohjois-Kymenlaakson että varsinkin Etelä-Karjalan alueen järviltä. Lappeenrannan Haapajärven sinilevää runsaasti veteen sekoittuneena kuten viime viikollakin. Rannikolla levätilanne on toistaiseksi rauhallinen. Sinilevätilanne järvissä ja rannikolla Sinilevähavaintoja ei Kaakkois-Suomen järvien vakiohavaintopaikoilta ole kuin Lappeenrannan Haapajärveltä, […]

Lue lisää

Pirkanmaalla sinilevähavainnot hieman laskussa juhannusviikon jälkeen

Viikolla 26 Pirkanmaalla havaittiin sinilevää kolmella valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Kankahuven uimarannalla Aitoon Uusikylässä Pälkäneellä sekä Pyhäjärven Mäyriänrannalla Lempäälässä. Kangasalan Kirkkojärvellä sinilevää on havaittu tällä viikolla viime viikkoa runsaammin. Edellisellä viikolla Pirkanmaan alueen havaintopaikoista kahdeksalla tehtiin havaintoja sinilevästä, eli määrä on helteistä huolimatta tällä viikolla hieman vähentynyt. Tampereella uimarantojen lämpötila- ja leväpalveluun […]

Lue lisää

Helteet ovat lisänneet merien sinilevähavaintoja, järvien tilanne pysynyt vakaana

Vesistöt ovat lämmenneet helteiden seurauksena, mikä on johtanut sinilevähavaintojen lisääntymiseen merialueilla. Sinilevähavainnot ovat runsastuneet erityisesti Saaristomerellä sekä Gotlannin pohjoispuolella. Poikkeuksellisen lämpimistä järvivesistä huolimatta sisävesien sinilevätilanne on pysynyt varsin vakaana. Järvillä sinilevätilanne edelleen ajankohdalle tyypillinen Lämmin sää ei ole pelätyllä tavalla lisännyt sinileväkukintoja sisävesillä. Valtakunnallisesti sinileväseurannan havaintopaikoilla tilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen, mutta alueellisia eroja löytyy. […]

Lue lisää

Pohjalaismaakunnissa tehty sinilevähavaintoja sekä merialueilla että sisävesillä (Pohjalaismaakunnat)

Juhannuksena alkaneet helteet ja tyyni sää muuttivat pohjalaismaakuntien sinilevätilanteen nopeasti. Juhannuksena alkaneet helteet ja tyyni sää muuttivat pohjalaismaakuntien sinilevätilanteen nopeasti. Kuluneen viikon aikana Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevilla ELY-keskuksen virallisilla levähavaintopisteillä sinilevää on havaittu hieman Rönnskärsgloppetin rannikkoalueella Märastömmenissä ja Ähtärinjärven Suninsalmessa. Lappajärven Kivitipussa sinilevää havaittiin runsaasti. Lisäksi Raippaluodon sisäosan Revöfjärdenin merialueelta ilmoitettiin asiantuntijan tekemä havainto […]

Lue lisää

Sinilevä runsastunut Lounais-Suomen rannikkovesissä, myös sisävesillä havaintoja (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevä on runsastunut merialueilla, ja havainnot painottuvat Saaristomeren sisä- ja välisaaristoon. Avomerialueen sinilevähavainnot sijoittuvat enimmäkseen ulkosaariston suojaisiin kohtiin. Myös järvissä on havaittu vähäisiä määriä sinilevää, Säkylän Pyhäjärvellä runsaamminkin. Merialueilla sinilevää havaittiin kuluvan viikon aikana erityisesti Saaristomerellä sisäsaaristossa. Havaintoja tehtiin muun muassa Kemiönsaaren ympäristössä sekä Kaarinan ja Naantalin edustan merialueilla. Havaitut sinilevämäärät ovat kuitenkin olleet pääasiassa […]

Lue lisää

Ensimmäisiä sinilevähavaintoja Lapissa

Valtakunnallinen leväseuranta on ollut käynnissä kesäkuun alusta lähtien, mutta viileän alkukesän johdosta Lapin havaintopaikoilla tehtiin ensimmäiset sinilevähavainnot juhannuksena. Alkukesälle tyypilliseen tapaan rantavedestä on tehty havaintoja myös männyn siitepölystä. Vähäisiä määriä sinilevää on havaittu Perämeren rannikolla Simon Puntarniemessä sekä Ala-Suolijärven Hämeenselällä. Lapissa leväseurannassa on 11 havaintopaikkaa, joista yhdeksän järvissä ja kaksi Perämeren rannikkoalueella. Havaintopaikat painottuvat Etelä-Lapin […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.6.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,32.  Nyt taso on 2 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Kallavesi on laskenut kevään tulvahuipusta 30 cm. Kallaveden lisäjuoksutus on lopetettu 17.6. sen jälkeen pinta nousi pari senttiä, mutta on sitten kääntynyt laskevaksi. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, mutta varsinkin Kiuruveden juoksutusta on jouduttu vaihtelemaan aika isosti. […]

Lue lisää

Vesistökunnostuksesta iso tietopaketti Vesi.fi:ssä

Vesi.fi:ssä on avautunut uusi laaja teemasivu vesistöjen kunnostamisesta. Sivusto antaa tietoa kunnostuksen mahdollisuuksista, menetelmistä ja toteuttamisesta. Sieltä voi myös löytää yhteistyökumppanin kunnostushankkeeseen. Kiinnostaako lähijärven tai virtaveden kunnostaminen? Haluatko osallistua kunnostustalkoisiin tai panna kunnostushankkeen alulle? Vesi.fi:n uusi teemasivu Vesistökunnostus tarjoaa tietoa ja vinkkejä kaikille vesistökunnostuksesta kiinnostuneille. Teemasivu auttaa kunnostushankkeen toteuttamisessa. Se kertoo kunnostuksen suunnittelusta ja tarvittavista […]

Lue lisää

Ilmastonmuutos haastaa vesistösäännöstelyä Teuronjoen ja Puujoen alueella

Hämeen ELY-keskuksen koollekutsuma yhteistyöryhmä on ryhtynyt selvittämään, miten poikkeuksellisiin vesivuosiin pystytään jatkossa varautumaan paremmin. Kuluneen kevään vesitilanne oli haastava. Sekä Teuronjoella, sen latvoilla, että Puujoella on kärsitty pitkälle alkukesään tulvakorkeuksiin nousseesta vedenpinnasta. Viljelyksessä olevia peltoja on ollut veden alla pitkälle alkukesään ja myös omaisuusvahinkoja on sattunut. Esimerkiksi Kärkölän Lappilaan muodostuneella tulvajärvellä kevään toukotyöt ovat viivästyneet […]

Lue lisää

Kesän leväseuranta on käynnistynyt – Keski-Suomen sinilevätilanne rauhallinen

Valtakunnallinen leväseuranta alkoi jälleen kesäkuun alussa. Seurantaa toteutetaan viikoittain ja se jatkuu syyskuun loppuun saakka. Keski-Suomen alueella seurannassa on mukana 14 järveä. Havaintotiedot julkaistaan aina torstaisin Järviwiki-palvelussa, osoitteessa https://www.jarviwiki.fi/. Järviwiki-palvelu on kaikille avoin, ja sinne kootaan myös yleisön levähavaintoja asiantuntijoiden viikoittaisten havaintojen lisäksi. Levähavainnoista voi myös ilmoittaa itse suoraan ELY-keskukseen, asiantuntijoidemme yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta. […]

Lue lisää

Juhannusviikon sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Savossa

Sinilevistä on tehty vain joitakin yksittäisiä havaintoja Etelä-Savon järviltä, ja esiintymät ovat olleet melko pieniä ja paikallisia. Maakunnan alueella sijaitsevilta 15 vakiohavaintopisteeltä hieman sinilevää havaittiin Heiniöltä Pieksämäeltä sekä Pieneltä-Raudanvedeltä Rantasalmelta. Vaihteleva ilman lämpötila sekä tuuliolosuhteet ovat myös hillinneet sinilevien muodostusta monin paikoin. Kokonaisuudessaan sinilevätilanne Etelä-Savossa on ajankohdalle tyypillinen, eli melko rauhallinen. Pääsääntöisesti levähavainnot lisääntyvät vasta […]

Lue lisää

Juhannusviikolla sinilevähavainnot lisääntynet sisävesillä, merellä tilanne rauhallinen

Sinilevähavaintojen määrä sisävesillä on lisääntynyt hieman viime viikosta. Merialueilla viileä vesi pitää sinilevän määrän vielä melko vähäisenä. Juhannukselle ennustettu lämmin sää todennäköisesti lisää sinileväkukintojen määrää tulevina viikkoina. Tilanne on ajankohdalle tyypillinen, vaikka paikoitellen sinilevähavaintoja on tehty tavallista enemmän. Sisävesillä sinilevähavainnot lisääntyneet Sisävesien sinilevähavainnot ovat lisääntyneet jonkin verran viime viikosta. Eniten havaintoja sinileväkukinnoista on tullut Etelä-Suomen, […]

Lue lisää