Tavanomaista kylmempi sää hidastaa Lapin tulvatilanteen etenemistä

Viime viikon lämpimät säät sulattivat lumia Lapin alueella ja jokien virtaamat lähtivät lähes kaikilla Lapin havaintoasemilla rauhalliseen nousuun. Tällä viikolla alkanut kylmä sääjakso yöpakkasineen pysäyttää virtaamien kasvun ja tulvatilanteen kehittymisen. Lämmin sääjakso on saanut vedenkorkeudet nousemaan lähes kaikilla Lapin alueen havaintoasemilla. Vedenkorkeudet ovat nousseet talven alimmista lukemista havaintoasemasta riippuen reilu puoli metriä, mikä on voinut […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.4.2022

Kallaveden vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+82,19 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran neljässä vuodessa. Havaittu vedenkorkeus 27.4.2022 on NN+81,82 m.  Vedenkorkeus on noin 20 cm yli ajankohdan pitkäaikaisen arvon (mediaani). Tulvakorkeuden maksimiajankohta on ennusteen mukaan touko-kesäkuun vaihteessa jolloin vedenpinta lähtee pikku hiljaa laskuun. Kallavettä on juoksutettu jo noin kuukauden ajan Leppävirran Naapuskosken säännöstelypadosta […]

Lue lisää

Vesistöjen kunnostusta ja hoitoa vauhditetaan yhteistyöllä

Vesistöjemme hoito vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä panostusta. Miten vesienhoito- ja kunnostushankkeisiin voi saada rahaa ja tukea? Mitä voimme tehdä lähivesistöjemme hyväksi? Entä miten ja miksi kuntien pitäisi osallistua vesienhoitoon? Pohjois-Suomen vesienhoidon toimijat kokoontuvat vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaariin Rovaniemelle 24.-25.5.2022. Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari tuo yhteen Pohjois-Suomen yhdistyksiä, osakaskuntia, kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sekä muita kiinnostuneita keskustelemaan […]

Lue lisää

Rengon ja Kiikun patojen kunnostustyöt alkavat toukokuussa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Seinäjoen Energia Oy kunnostavat Rengon ja Kiikun säännöstelypadot kesällä 2022. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Oteran Oy ja luukkutoimittajana OMP Konepaja Oy. Kunnostustyöt saattavat vaikuttaa Kalajärven ja Kyrkösjärven vedenpinnan korkeuksiin kesällä. Kunnostustöiden aikana vettä ei voida juoksuttaa yläpuolisesta Seinäjoesta Kyrkösjärveen eikä Kyrkösjärven täyttökanavasta Seinäjoen vähävetiseen uomaan. Rengon ja Kiikun padot ovat poissa käytöstä rakennustöiden […]

Lue lisää

Pellot ovat muuttuneet järviksi osassa Pirkanmaata – tulvakausi jatkuu jopa juhannukseen

Tulvavahinkoja on syntymässä laajasti Pirkanmaalla. Pahimmillaan tulva voi kastella peltoja, teitä sekä rantasaunoja ja -mökkejä. Vähäjärvisillä alueilla ja peltovaltaisilla alueilla tulvahuippu on meneillään. Suurten järvien tulvahuippu on odotettavissa toukokuun loppupuolelle. Talven lumikertymä Pirkanmaalla on ollut selvästi viime vuosia suurempi, minkä vuoksi tulvavesien ennustetaan nousevan selvästi tavanomaista korkeammaksi. Monin paikoin peltoja on joutunut veden alle ja […]

Lue lisää

Kevättulva voimistunut Uudenmaan ELYn alueella, haittoja liikenteelle

Keväisen lämmin ja aurinkoinen sää on nopeuttanut viimeistenkin lumien sulamista, ja tulvatilanne on voimistunut Uudenmaan ELYn alueella monin paikoin 2000-luvun ennätyslukemiin. Laajoja peltoalueita on tulvaveden peittämänä ja useita tieyhteyksiä on poikki. Tulvahuippu odotetaan saavutettavan viikonlopun aikana. Kevät on edennyt Uudellamaalla jo pitkälle ja lumipeite on sulanut erityisesti rannikon läheisyydessä kokonaan. Valuma-alueiden latvaosilla lunta on kuitenkin […]

Lue lisää

Kyrön- ja Lapuanjoen tulvahuippua pienennetään tekojärvien avulla

Tulvakeskuksen ennusteiden mukaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen joet saavuttavat tulvahuippunsa pääosin torstaina tai perjantaina (21.–22.4). Kyrönjoen virtaaman ennustetaan nousevan Skatilassa (Mustasaari) runsaan 300 m3/s (kuutiometriä sekunnissa) tasolle. Lapuanjoen huippuvirtaamaksi ennustetaan Kepossa (Uusikaarlepyy) noin 200 m3/s. Tulvahuippuja leikataan nyt tehokkaasti tekojärvien avulla. Kyrönjoen virtaamia on tällä viikolla hillitty ottamalla sulamisvesiä Kalajärven, Kyrkösjärven ja Liikapuron tekojärviin. Näin […]

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen kevättulvatiedote 21.4.2022

Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäinen tulvahuippu viikon sisällä. Pohjois-Pohjanmaan tulvahuippujen ennustetaan jakaantuvan kahteen osaan, koska sään ennustetaan viilenevän ensi viikolla huomattavasti. Oulun ja sen eteläpuolisten jokivesistöjen ensimmäinen tulvahuippu on tämän viikon lopussa tai seuraavan viikon alussa. Toinen tulvahuippu tulee sään lämmettyä toukokuussa. Oulun eteläpuolella tulvahuipuista tulee hieman keskimääräistä suurempia. Oulun pohjoispuoleisilla vesistöalueilla tulvahuiput saadaan toukokuun puolivälin paikkeilla. Mahdolliset […]

Lue lisää

Happitilanne on huono osassa pohjalaisjärviä

Koska pohjalaisjärvien happitilanteen havaittiin maaliskuussa heikentyneen pitkään jatkuneen talven aikana, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus selvitti happitilannetta uudelleen pääsiäisviikolla. Happitilanne oli heikoin pienissä, matalissa ja rehevissä järvissä ja osassa tekojärviä. Tavallisimmin hapenpuute aiheuttaa fosforin liukenemista pohjasedimentistä veteen, mutta pahimmillaan esiintyy hapettomuuden aiheuttamia kalakuolemia. Happiongelmien riskiä lisää se, että tekojärvien ja säännösteltyjen luonnonjärvien pintaa on laskettu, jotta saadaan tilaa […]

Lue lisää

Takatalviviikon runsaat sateet saavat Varsinais-Suomen rannikkojoet tulvimaan lähipäivinä – Satakunnassa kunnon kevättulva odotettavissa myöhemmin huhtikuussa

Kevättulvat näyttivät Varsinais-Suomessa jäävän vähäiseksi vielä viime viikolla. Vähäsateisen maaliskuun aikana lumipeite katosi suurelta osin. Kuitenkin kuluvan viikon (vko 14) runsaat lumi- ja vesisateet, vesimääräksi muutettuna yhteensä noin 40 mm, muuttivat tilannetta oleellisesti. Perjantain (8.4.) runsaat vesisateet sulattavat myös lunta, mikä aiheuttaa valumien merkittävää lisääntymistä viikonlopun aikana. Rannikon pienet ja vähäjärviset vesistöalueet, kuten Perniönjoki ja […]

Lue lisää

Lämmin sääjakso käynnistää lumien sulamisen Lapin alueella

Kuluvan viikon lämpimät säät sulattavat lumia Lapin alueella, mikä nostaa hetkellisesti jokien virtaamia. Ensi viikosta lähtien sää kylmenee ja yöpakkaset jarruttavat sulamista, joten tulvatilanteen kehittyminen hidastuu. Ennusteiden mukaan Lapin tulvahuiput ajoittuvat pääosin toukokuun loppupuolelle ja ne ovat suuruudeltaan tavanomaisia tai hieman keskimääräistä suurempia. Lapin alueen viranomaiset aloittivat tulviin varautumisen yhteisellä kokouksella. Lämmin sää on sulattanut […]

Lue lisää

Alavuden Kuorasjärvellä kartoitetaan kunnostustoiveita ja Saukkojärvellä valmistellaan lupahakemusta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on sopeuttaa Alavudella sijaitsevien Kuorasjärven ja Saukkojärven säännöstelyä ilmastonmuutokseen ja samalla muutenkin edistää alueen vesien kunnostusta.  Tämän kevään aikana Kuorasjärvellä kartoitetaan kunnostustoiveita kyselyn avulla. Saukkojärven rannanomistajien mielipiteitä selvitettiin jo viime syksynä ja varsinainen suunnittelu lupahakemusta varten on nyt alkamassa. Kuorasjärven rantakiinteistöjen omistajille lähetetään huhtikuussa kyselykirje, jonka avulla kartoitetaan vastaanottajien mielipiteitä järven tilanteesta […]

Lue lisää