Pohjavedet maailman vesipäivän keskiössä 22.3.2022 seminaarissa

YK:n maailman vesipäivän teemaan eli pohjavesiin voi sukeltaa tänä vuonna Suomen Vesiyhdistys ry:n järjestämässä seminaarissa 22.3.2022 klo 12 alkaen. Paikalla on useita johtavia asiantuntijoita, jotka omien esitystensä lisäksi osallistuvat paneelikeskusteluun. Luvassa on myös palkintojen jakamista ja yhteinen illanvietto! Vesipäivän ja seminaarin tavoitteena on kertoa kaikille kiinnostuneille pohjaveden merkityksestä ja tehdä se näkyväksi. Esitelmissä kerrotaan muun […]

Lue lisää

Pirkanmaan säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia lasketaan kevättulviin varautumiseksi

Lumikertymät ovat nyt paikoin jopa yli puolet tavanomaista suurempia Pirkanmaalla. Myös kevättulvista voi tulla tavallista suurempia. Säännöstelyllä varaudutaan mahdollisiin tulviin. Lunta on Pirkanmaalla kertynyt tänä talvena tavallista enemmän. Lumikertymät ovat paikoin jopa yli 50 prosenttia suurempia kuin keskimäärin tähän aikaan kevättä. Kevättulvien kannalta lumipatjan paksuudella ei ole niinkään merkitystä vaan lumen painolla. – Lumen vesiarvo […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 24.2.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,04.  Nyt taso on 4 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta nousi edellisen lumimyräkän seurauksena 5 cm, mutta nousu on tasaantunut. Muutokset alkuvuonna ovat olleet hitaita ja samaa odotetaan vielä maaliskuussa. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla juoksutuksia lisäämällä, viimeisin muutos on taas uudelleen pienempään päin.  Pintojen alentamista […]

Lue lisää

Suunnitteletko rannan ruoppausta tai laiturin rakentamista?

Rantamökin omistajilla on erilaisia toiveita mökkirannastaan ja laiturista. Mökkiläisen ei kuitenkaan kannata tilata kaivinkonetta ruoppaamaan rantaa ja tekemään pengertä laituria varten hetken päähänpistosta. Lupa aluehallintovirastolta vai ilmoitus ELY-keskukseen Jos suunnittelet tälle keväälle rannan ruoppaustöitä, muistathan tehdä ilmoituksen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruoppausilmoituksen tekeminen on maksutonta. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.-31.5. […]

Lue lisää

Vesienhoitosuunnitelmat valmistuivat – Kainuussa toimia toteutetaan yhteistyöllä

Valtioneuvosto teki joulukuussa 2021 päätökset seitsemästä alueellisesta vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2022–2027. Suunnitelmassa esitetään toimet, joiden avulla pyritään saavuttamaan meren ja vesien hyvä tila. Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää pintavesien ja pohjavesien tilan heikkeneminen ja pyrkiä vähintään vesistöjen hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden vaikutuksia vesienhoitoalueittain, joita on Suomessa seitsemän. Kainuun vesistöt […]

Lue lisää

Metsätalouden vesistökuormituksen vähentäminen paikkatietoanalyysin avulla

Metsätalous aiheuttaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta etenkin turvemaavaltaisilla alueilla, joita löytyy runsaasti mm. Kokemäenjoen valuma-alueelta. Pahimpia kuormituslähteitä ovat suometsien ojitukset ja maanmuokkaus, joiden seurauksena ravinteita ja kiintoainesta kulkeutuu alavirran jokiin ja järviin, sekä myöhemmin myös Itämereen, aiheuttaen vesistöjen rehevöitymistä. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän metsätalouden harjoittamista varten on laadittu kattava ohjeistus toimivista ja käytännönläheisistä vesiensuojelumenetelmistä, joiden avulla […]

Lue lisää

Järvien vedenkorkeudet ovat Hämeessä keskiarvotasolla ja lunta on paikoin runsaasti

Viime viikon suurimmat sateet nostivat Etelä-Suomen vesistöjen vedenkorkeuksia pieneen talvitulvahuippuun. Pakastunut sää käänsi vedenkorkeudet viikonloppuna kuitenkin laskuun. Hämeen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdan keskiarvotasolla. Lumisateet ovat lisänneet kattojen lumikuormia. Suomen ympäristökeskus suosittelee seuraamaan isojen hallien lumikuormia. Lumen syvyys vaihtelee Hämeen alueella noin 40-60 cm välillä alueesta riippuen. Koska lunta on paikoitellen hyvin paljon, on syytä […]

Lue lisää

Vesikerrokset vaikeuttavat liikkumista Etelä-Savon jäillä

Etelä-Savon järvien jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelevat järvestä riippuen 35–51 cm:n välillä, mutta järvien eri osissa jäänpaksuuksissa voi olla huomattavia eroja. Tällä hetkellä jään päällä on vaihteleva kerros lunta. Monilla paikoilla lumen alla on ohut kerros jäätä ja vettä, mikä voi hankaloittaa jäällä liikkumista. Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jäiden paksuuksia 10.2.2022 viidellä järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset […]

Lue lisää

Vesistökunnostuskoulutusta uudella tavalla

Osana vesiosaamisen kehittämiseen liittyvää täydennyskoulutuskokonaisuutta järjestettiin vesistökunnostuskoulutus (6/2021–2/2022). Koulutus herätti suurta kiinnostusta ja mukaan ilmoittautui 118 henkilöä eri puolilta Suomea. Koulutus on juuri päättynyt, joten on sopiva aika tehdä alustavaa summausta koulutuksesta. Ketkä osallistuivat koulutukseen? Osallistujien joukosta pystyttiin tunnistamaan ainakin seitsemän eri tyyppiä taustan, työtehtävien, kokemuksen ja osaamisen perusteella. “Osallistujatyypit”: Hallinnon asiantuntijat – vesistökunnostushankkeiden hallinnollinen […]

Lue lisää

Avustusta haettavana vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta on haettavissa avustusta 8.2.-29.4.2022 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta on tarjolla 2 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, sekä yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Hankehaussa etsitään kehittämishankkeita, jotka kasvattavat suomalaista […]

Lue lisää

Tammikuussa satoi lunta tavanomaista enemmän Pohjois-Karjalassa

Lunta on kertynyt n. 15–30 cm tavallista enemmän. Tammikuun lämpötila oli melko tavanomainen: alkukuun pakkasia seurasi lauhempi jakso. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tammikuun lämpötila oli melko tavanomainen. Kuukauden alkupuolen pakkasia seurasi lauhempi jakso, joka tasoitti tammikuun keskilämpötilaa. Pohjois-Karjalassa kuukauden keskilämpötila oli noin puoli astetta vuosien 1991–2020 keskiarvon yläpuolella. Tammikuun sademäärä oli 52–63 mm ympäristöhallinnon seurantapaikoilla […]

Lue lisää

Lumikuorma kasvaa koko maassa – Syke suosittelee tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa

Lumikuorma lähentelee monin paikoin 100 kiloa neliömetrillä Etelä-Suomea myöten ja ylittää sen laajalti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lumipeitteen ennustetaan kasvavan helmikuun alussa suurimmassa osassa maata. Syke suosittelee tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa ja tiputtamaan lunta tarvittaessa. Hallien piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä, kun maaston lumikuorma kasvaa noin 100 kiloon neliömetrillä. Suurimmat lumikuormat ovat tällä hetkellä Tunturi-Lapissa ja aivan […]

Lue lisää