Jäänpaksuudet kasvaneet tasaisesti Etelä-Savon järvillä

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat 29.12.2021 jäänpaksuuksia viidellä järvellä Etelä-Savossa. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat järvestä riippuen 24–29 cm:n välillä, mutta myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Alueellisilla havaintopaikoilla (havaintojakso 2004–2021) jäät ovat olleet vuoden aikaan nähden paksumpia vain vuonna 2010 ja 2004. Joulukuun alun kovien pakkasten jälkeen […]

Lue lisää

Pohjois-Savossa jäät arvaamattomia

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.12.2021 Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,00.  Nyt taso on 10 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja 30 cm alempana kuin marraskuun puolivälissä korkeimmillaan. Kallaveden lisäjuoksutukset Naapuskosken säännöstelypadosta ja Konnuksen tulvaluukusta on lopetettu. Juoksutusten lopettaminen parantaa jäätilannetta, mutta syväväyläliikenne jatkuu vielä muutaman viikon. Vedenpinta alenee hiukan pakkaskauden jatkuessa. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat […]

Lue lisää

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma on hyväksytty

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 16.12.2021 Vantaanjoen vesistöalueen päivitetyn tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2022-2027. Hämeen ELY-keskuksen toimialueella on lisäksi hyväksytty Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetyillä toimenpiteillä pyritään vähentämään suurten tulvien aiheuttamia riskejä. Vantaanjoen tulvien kannalta suurimpana ongelmana ovat suuret virtaamavaihtelut sekä ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät ja yleistyvät rankkasateet. Tulvariskin vuoksi Riihimäki on nimetty […]

Lue lisää

Koottua tietoa tulvariskien hallinnasta vesi.fi-palvelussa

Vesi.fi-palvelussa julkaistiin tulvariskien hallinnasta uusi teemasivusto, joka esittelee tulvia ja niihin varautumista. Tietoa saa tulvariskien alustavasta arvioinnista, tulvavaaroista, tulvaryhmistä ja toiminnasta tulvatilanteissa. Lisäksi voi tutustua juuri hyväksyttyihin tulvariskien hallintasuunnitelmiin. Tulvariskien hallinnan tavoite on arvioida ja vähentää tulvariskejä sekä estää tai vähentää tulvista koituvia vahinkoja. Vesistö- ja rannikkoalueitten tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat alueiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).  Hulevesi- eli taajamatulvien hallinta […]

Lue lisää

Tulvariskien hallintasuunnitelmat auttavat varautumaan ilmastonmuutokseen

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 16.12.2021 tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027. Suunnitelmia on yhteensä 18 ja niitä toteutetaan vesistö- tai rannikkoalueilla, joilla on nimetty vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Tavoitteena on ehkäistä ja pienentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Suunnitelmien avulla pyritään tehostamaan tulvariskien ehkäisyä, tulvien ennustamista, niistä varoittamista sekä pelastustoimien suunnittelua. Suunnitelmissa ehdotetaan noin 450 käytännön toimenpidettä, joita ovat […]

Lue lisää

Etelä-Savon järvet jäätyivät tänä vuonna aikaisin

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jään paksuuksia kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat järvestä riippuen 13–19 cm:n välillä, mutta myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja. Alueellisilla havaintopaikoilla jäät ovat olleet vuoden aikaan nähden yhtä paksuja viimeksi yli 10 vuotta sitten, eli talvella 2010. Joulukuun alun kovien […]

Lue lisää

Jäät heikkoja – lumi hidastanut jään paksuuskasvua Kainuussa

Kainuussa lumi on hidastanut jään paksuuskasvua. Saman vesistön eri osissa jäätilanne voi vaihdella suuresti. Jäällä liikkujan on aina varmistuttava jääpeitteen kantavuudesta omalla kulkureitillään ja ennen kaikkea vältettävä heikoilla jäillä liikkumista. Mukana on syytä olla asianmukaiset pelastautumisvälineet. Kainuussa jään paksuus ja laatu vaihtelee pienenkin matkan sisällä paljon. Syynä on lumi, joka on hidastanut jään paksuuskasvua. Jään […]

Lue lisää

Joulukuun Vesikirje ilmestynyt

Suomen ympäristökeskuksen toimittaman Vesikirjeen uusin numero on ilmestynyt 16.12. Uutiskirje julkaistaan jo toista kertaa uudella alustalla, joka helpottaa uutisten selaamista ja lukemista. Vesikirje kokoaa keskeisiä aiheita neljästi vuodessa muun muassa vesiaiheisista hankkeista, tutkimuksesta, tapahtumista ja julkaisuista. Uutiskirje on suunnattu erityisesti vesialan asiantuntijoille ja muille vesiaiheesta kiinnostuneille. Joulukuun vesikirjeessä Tuoreessa Vesikirjeessä kerrotaan muun muassa siitä, miten […]

Lue lisää

Kovat pakkaset ovat aiheuttaneet hyydeongelmia Pohjois-Pohjanmaan joilla

Alkutalven tavanomaista suuremmat virtaamat ja kovat pakkaset ovat aiheuttaneet hyytöä usealla joella. Hyytöä muodostuu jäättömillä jokijaksoilla, joilla kova virtaus estää jääkannen muodostumisen. Kun jäähtynyt virta saapuu paikkaan, jossa virtausnopeus pienenee tai virtaava vesi kohtaa esteen, vesi jäätyy ja muodostuu hyydettä. Hyydettä kertyy joen pohjaan, koskiin tai kosken alapuoleisen suvannon jääkannen alapintaan. Hyyde täyttää jokea, jonka […]

Lue lisää

Vesitilanne on Hämeessä talvinen

Hämeessä järvien vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdan keskiarvotasolla. Pohjavedenpinnat sen sijaan ovat tällä hetkellä Hämeen seuranta-asemilla reilusti ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Jään paksuus vaihtelee järvien eri osissa huomattavasti. Jäillä liikkujia kehotetaan varovaisuuteen. Järvien vedenkorkeudet ovat laskusuunnassa Koko Suomessa vedenkorkeudet ovat talvisen sään myötä jatkaneet pääosin laskuaan. Myös Kanta- ja Päijät-Hämeessä järvien vedenkorkeudet ovat laskusuunnassa. Hämeen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdan keskiarvotasolla tai […]

Lue lisää

Lappeenrannan ja Taipalsaaren tarkistetut pohjavesialuetiedot ovat nyt kaikkien saatavilla

Lappeenrannassa ja Taipalsaarella on tarkistamistyön jälkeen yhteensä 46 pohjavesialuetta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkisti ja uudelleenluokitteli Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueet alkuvuoden aikana. Tuoreet luokitustiedot ovat nähtävillä karttapalveluissa (mm. Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelu). Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueiden tarkastetut tiedot ja rajaukset on julkaistu 30.11.2021 Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa. Ajantasaiset pohjavesialuetiedot on mahdollista tarkistaa myös esimerkiksi Maanmittauslaitoksen […]

Lue lisää

Vatten.fi tarjoaa tarkkaa ja ajantasaista vesitilannetietoa ruotsiksi

Suomen ympäristökeskuksen juuri julkaisema vatten.fi on ensimmäinen kattava ruotsinkielinen vesitilannepalvelu maassamme. Palvelu kokoaa yhteen verkkopalveluun hyödyllisiä työkaluja, tuoreita uutisia, yleistä ja syventävää vesitietoa sekä monipuolisen vesiasioiden karttapalvelun. Vesitietoa kansalaisille ja asiantuntijoille Vatten.fi on suunnattu vesiasioista kiinnostuneille kansalaisille, mutta se palvelee myös vesitietoa käyttäviä viranomaisia ja muita ammattilaisia. Vesitietoa esitetään havainnollisesti kuvilla, graafeilla, kartoilla, artikkeleilla ja […]

Lue lisää