Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta […]

Lue lisää

Hiitolanjoki sai rannalleen luonnonsuojelualueen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on perustanut Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella yksityisen luonnonsuojelualueen Rautjärvelle Hiitolanjoen rannalle. Alueen omistaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Hiitolanjoen luonnonsuojelualue on merkittävä monimuotoinen luhta- ja korpialue, jossa on myös entisiä niittyjä sekä puustoisempia metsäsaarekkeita. Hiitolanjoen retkeilyreitti kulkee luonnonsuojelualueen läpi Uusi luonnonsuojelualue sijaitsee samalla Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistamalla alueella, jossa on jo retkeilyreitti ja luontopolku. Pinta-alaltaan suojelualue on noin 19 […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.11.2021

Kallaveden vedenpinta on tasossa NN+81,75 m, eli noin 20 cm korkeammalla ajankohtaan nähden. Vedenpinta on juoksutusten myötä laskenut ja laskee edelleen keskiennusteen mukaan noin 10 cm seuraavan kuukauden aikana (25.12.2021).  Kallaveden kokonaislähtövirtaama on noin 300 m3/s. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pääosin säännöstelyn tavoitetasoilla. Nilsiän reitillä vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden 10 -15  cm yli ajankohdan […]

Lue lisää

Vatten.fi – Suomen kattavin vesitieto pian myös ruotsiksi! 

Vesi.fi-verkkopalvelun ruotsinkielinen versio Vatten.fi julkaistaan joulukuussa 2021. Ruotsinkielinen Vatten.fi-palvelu valmistuu kovaa vauhtia pinnan alla. Kehitystyö jatkuu myös julkaisun jälkeen. Palvelua on kovasti odotettu ja nyt tähän toiveeseen voidaan vastata. Vatten.fi-palvelun toteutus käynnistyi keväällä 2021 vesi.fi-palvelun jatkokehityksen yhteydessä. Vatten.fi sisältää suomenkielisen palvelun tavoin ajantasainen vesitilannetiedon, karttapalvelun, vesitietopankin sekä useita kiinnostavia veden käyttöön liittyviä työkaluja. Palvelun toteutuksesta […]

Lue lisää

Kokonaisvaltaista vesienhallintaa valuma-alueella

Vesi.fi-palvelussa julkaistiin uusi teemasivu maa- ja metsätalouden vesienhallinnasta. Teemasivu esittelee, miten valuma-alueen vesiä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja mitä etuja siitä saadaan. Valuma-alueelta vesistöihin virtaava vesi kytkee toisiinsa metsät, pellot ja rakennetut alueet. Kaikki maankäyttö vaikuttaa alueen vesiin, ja vettä taas tarvitaan moneen toimintaan. Kokonaisvaltainen vesienhallinta ottaa huomioon niin ihmisten, elinkeinojen kuin ekosysteemienkin tarpeet. Kaikki hyötyvät, kun […]

Lue lisää

Luonnonmukaisilla vesistökunnostuksilla ja turvemaiden ennallistamisella edistetään Euroopan vihreää kehitystä

Kuluvana vuonna poikkeukselliset sääolosuhteet, kuten Saksan tulvat ovat nostaneet esille patojen ja tulvapenkereiden tehottomuuden tulvavesien hallinnassa. Niiden sijaan professori Daniel Hering Duisburg-Essenin yliopistosta peräänkuuluttaa uudessa hankkeessa muun muassa jokien tulvatasanteiden ennallistamista, mikä tulvasuojelun lisäksi hidastaa luontokatoa ja parantaa vesistöjen tilaa. Professori Hering johtaa lokakuussa käynnistynyttä MERLIN-hanketta, jossa toteutetaan vesistö- ja valuma-aluekunnostuksia eri puolilla Eurooppaa ja sovelletaan luonnonmukaisten […]

Lue lisää

Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen on nyt entistä nopeampaa

Uusien menetelmien avulla voidaan tunnistaa happamat sulfaattimaat huomattavasti nopeammin jo maastossa. Nopea tunnistaminen ja luotettavampi riskinarviointi auttavat vähentämään happamista valumavesistä johtuvia haittoja ympäristölle ja rakenteille. Lisäksi menetelmät hyödyttävät erityyppisiä maankäyttöhankkeita, joissa on tähän asti jouduttu odottamaan analyysien tuloksia useita viikkoja. Suomen ympäristökeskuksen, Geologian tutkimuskeskuksen ja Åbo Akademin kehittämällä menetelmällä voi tunnistustuloksen saada jopa parissa tunnissa. […]

Lue lisää

Pilottikunnat haussa – Vesihuollon kiertotalouden ja hiilineutraalisuustavoitteiden edistäminen (Vesihuki)

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelman visio vuodelle 2030 on: ”Vastuullinen vesihuoltoala turvaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut ja on hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä.” Tämä on merkittävä tavoite myös kuntien ilmastotyön kannalta, sillä vesihuolto kattaa noin 3% EU:n energiankulutuksesta. Suomen ympäristökeskus Syken Vesihuki-hankkeessa tavoitteena on edistää vesihuoltosektorin kiertotalous- ja hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista kunnissa ja tukea vision toteutumista. Yhteistyötä tehdään jo olemassa […]

Lue lisää

Suomi allekirjoitti sitoumuksen, joka edistää kestävää ja oikeudenmukaista veden käyttöä

Suomi allekirjoitti 5.11. Glasgow’n ilmastokokouksessa Fair Water Footprints –julistuksen. Kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen sitoumus vastuulliseen veden käyttöön. Vesi on avainasemassa ilmastonmuutoksen sopeutumisessa ja myös sen hillinnässä. Suomea pyydettiin mukaan allekirjoittamaan vesivastuullisuuden edelläkävijämaana. Vesijalanjälkemme vaikuttaa miljooniin ihmisiin ympäri maailman. Suomalaisten vesijalanjäljestä reilu puolet muodostuu ulkomailla, yritysten arvo- ja hankintaketjujen ja kansainvälisten toimipaikkojen kautta. Esimerkiksi litran maitoa […]

Lue lisää

Lapin jokivesistöissä muodostunut suppo- ja hyydepatoja

Alkuviikon pakkasten myötä on jokien virtaamat Lapissa kääntyneet laskuun. Pakkasien seurauksena on virtavesistöissä tapahtunut suppojään muodostumista. Suppo voi aiheuttaa ongelmia kasaantuessaan esimerkiksi kiinteän jään alapuolelle, jolloin se padottaa yläpuolista vettä. ELY-keskus varoittaa, että jo olemassa olevat jäät ovat erittäin heikot ja jäille menoa tulee välttää. Lämmin sää nosti Pohjois-Suomen jokien virtaamia viime viikon lopulla, paikoin […]

Lue lisää

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamia ongelmia ennaltaehkäistään riskikartoituksen ja mobiilisovelluksen avulla

Uudessa HaSuRiski-hankkeessa laaditaan happamien sulfaattimaiden riskikartat pilottialueille Laihianjoen ja Siikajoen valuma-alueilla. Hankkeessa tuotetaan myös koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävä mobiilisovelluksen prototyyppi, joka voi voi auttaa asiantuntijoita riskialueiden maankäytön suunnittelussa. Maankäyttö happamilla sulfaattimailla aiheuttaa riskejä vesistöjen kemialliselle ja ekologiselle tilalle. Tänä vuonna valmistunut happamien sulfaattimaiden valtakunnallinen kartoitus kertoo sulfaattimaiden sijainnin, mutta ei kerro happamuusriskin suuruutta. ”Happamat sulfaattimaat […]

Lue lisää

Tukea vesistöjen kunnostukseen ELY-keskukselta

Vesien- ja merenhoidon avustukset haettavina 30.11.2021 mennessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Tuemme hankkeita, jotka edistävät vesistön monipuolista ja kestävää käyttöä, vesistön hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä sekä vesiluonnon monimuotoisuutta. Kunnostustukea myönnetään hakemusten mukaan Vesien- ja merenhoidon avustukset on tarkoitettu sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka edistävät vesistön monipuolista ja kestävää käyttöä, vesistön hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä sekä vesiluonnon […]

Lue lisää