Suomella merkittävä rooli kansainvälisessä vesiyhteistyössä – uusi käsikirja ohjeistaa kestävään vesivarojen jakoon

Valtioiden rajat ylittävien vesivarojen kestävää ja oikeudenmukaista jakamista edistetään uudella julkaisulla. Käsikirja on ensimmäinen laatuaan, ja se on tuorein esimerkki Suomen merkittävästä roolista kansainvälisessä vesiyhteistyössä. Käsikirja liittyy globaaliin rajavesistöyleissopimukseen ja sen ovat laatineet Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto ja Aalto-yliopisto yhdessä YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Rajavesistösopimuksen ”Handbook on Water Allocation in […]

Lue lisää

Leväseurannan viimeisellä viikolla sinilevää vain muutamalla havaintopaikalla Lounais-Suomessa

Syksyisen sään myötä sinilevähavainnot ovat selvästi vähentyneet kuluneella viikolla Lounais-Suomessa. Sinileviä havaittiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla vain kahdella järvellä ja niissäkin havaitut levämäärät olivat vähäisiä. Merialueella sinilevää ei havaittu yhdelläkään ELY-keskuksen vakiohavaintopaikalla tällä viikolla, mutta Suomen Rotarien ylläpitämillä havaintopaikoilla sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Mynälahden Hakkenpäänaukolla. Valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy tällä viikolla. Varsinais-Suomen ELY-keskukseen voi kuitenkin edelleen ilmoittaa […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.9.2021

Kevään tulvat ja kesän kuumuus ja kuivuus on tasaantunut yllättävän laajasti lähelle pitkänajan keskiarvoja. Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,92.  Kallaveden pinta on uudelleen laskusuunnassa.  Nyt taso on 1 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja menossa alaspäin. Pitkäaikaiskeskiarvon trendi taas on kääntymässä ylöspäin, joten vähäisellä sade-ennusteella painutaan ajankohdan keskimääräisen alapuolelle. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat […]

Lue lisää

Vesivisio2050 ja vuoden vesiteko -kunniamaininnan äänestys

Maanantai iltapäivä 20.9.2021 virtasi vesiaiheisten keskustelujen ympärillä Vesi elämän rakentajana, Vesivisio2050 -webinaarissa. Webinaari oli osa Kokemäenjoen vesivisio2050 työtä ja sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta vesivisiotyöstä ja herättää keskustelua työn kehittämisen mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Tilaisuudessa avattiin myös vuoden vesiteko äänestys. Kurkistetaan lyhyesti Vesivisio2050 teemaan ja webinaarin sisältöön. Mikä ihmeen Vesivisio2050? Kokemäenjoen vesivisio kattaa koko Kokemäenjoen vesistöalueen, joka sijoittuu kuuden […]

Lue lisää

Metsähallituksen Luontopalveluille Vuoden vesistökunnostaja -palkinto

Erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo ympäristöministeriöstä jakoi tänään Vesistökunnostusverkoston Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon Metsähallituksen Luontopalvelujen ”tehonelikolle” eli Pirkko-Liisa Luhdalle, Jari Ilmoselle, Mikko Tiiralle ja Viliina Evokarille. Metsähallituksen Luontopalvelut on tämän timanttisen tiimin johdolla mahdollistanut useiden laajojen ja vaikuttavien vesistökunnostushankkeiden toteutuksen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koko Suomen kattaviin vesistökunnostushankkeisiin on sisältynyt toimenpiteitä lähes kaikista vesistökunnostuksen osa-alueista. Metsähallituksen Luontopalvelujen nelikko on raivannut tietä kohti parempia vesiä uhanalaisille […]

Lue lisää

Vesien hyvä tila on mahdollista saavuttaa laajalla yhteistyöllä

Suomessa vesien tila on pääasiassa hyvä, mutta parannettavaa löytyy erityisesti rannikkovesien ja jokien kunnossa. PNAS-tiedelehdessä julkaistussa kansainvälisen tutkimusryhmän artikkelissa tuodaan esille, että vesien hyvää tilaa ei saavuteta ja ylläpidetä pelkästään oikeudellisen sääntelyn ja julkishallinnon vesienhoitotyön avulla. Lisäksi tarvitaan yksityisten toimijoiden ja tutkijoiden panosta sekä yhteistyötä kaikkien tahojen välillä. Suomen ympäristökeskus SYKEstä tutkimusryhmään kuuluivat professori Anna-Stiina […]

Lue lisää

Sinilevähavainnot viime viikon tasolla – viilentynyt vesi hillitsee levien kasvua

Sinilevää näkyi kuudella valtakunnallisella leväseurantapaikalla Pirkanmaalla. Pirkanmaan ELY-keskuksen viikoittainen levätiedotus jatkuu vielä ensi viikolla. Viikolla 38 runsaasti sinilevää havaittiin Nokialla Pyhäjärven Lehtiniemessä ja Valkeakoskella Vanajaveden siltojen kohdalla. Vähän sinilevää havaittiin Nokialla Pyhäjärven Maatialanlahdella ja Halkoniemen uimarannassa sekä Kangasalan Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä. Lisäksi Lempäälän kanavasta on tehty yleisöhavainto sinilevästä. Loppukesällä järvessä muuten näkymätön sinileväesiintymä nousee järven […]

Lue lisää

Vesitilanne Kainuussa normalisoitunut kuivan kesän jälkeen

Syyssateet ovat nostaneet vedenpinnan ajankohtaan tyypilliselle tasolle. Sotkamon ja Hyrynsalmen reiteillä luonnontilaisten järvien pinnat ovat jopa tavallista korkeammalla. Kainuun alueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Rehja-Nuasjärvi laski syyskuun alkupuolella ajankohtaan nähden keskimääräistä alemmas. Syyskuun puoliväli on ollut sateinen Oulujoen vesistöalueella, mikä on paikoin nostanut järvien pintoja. Sotkamon ja Hyrynsalmen reiteillä luonnontilaisten järvien pinnat […]

Lue lisää

Kainuussa pilottinäytöksillä vahvistetaan vesistökunnostuksia

KAIPO-verkolla tehostetaan kunnostustoimintaa ja verkostoitumista Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkoston vahvistamishankkeen eli KAIPO-verkon tavoitteena on tehostaa vesien kunnostustoimintaa ja osaajien verkostoitumista sekä järjestää neuvontaa ja koulutuksia vesienhoidon toimenpiteisiin ja rahoituksiin yhteistyössä Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa. KAIPO-verkko-hanke on käynnistynyt vuonna 2020, jolloin hankkeen toteuttajaksi valikoitui Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/Pro Agria Itä-Suomi ry. KAIPO-verkkoa […]

Lue lisää

Hossaan uusi pohjavesiasema

Hossa on sijaintina asemalle suotuisa, koska ihmisten vaikutus on vähäinen. Uuden pohjavesiaseman avaaminen on harvinaista. Pohjavesiasemaverkon tarkoituksena on seurata pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluita ja pohjaveden laatua luonnontilaisilla tai lähes luonnontilaisilla alueilla, kertoo vesitalousasiantuntija Risto Mäkinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. ”Nämä ovat siis tausta-asemia, joilla ihmistoiminta vaikutus olisi mahdollisimman vähäistä. Siksi seurantaa on pyritty ohjaamaan kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden alueille. […]

Lue lisää

Muutoksia merivedenkorkeuksiin: N2000-järjestelmä teoreettisen keskiveden rinnalle

Ilmatieteen laitos alkaa ilmoittaa merivedenkorkeudet myös N2000-järjestelmässä syyskuun puolivälistä alkaen. Muutos on osa laajempaa väylä- ja merikarttauudistusta. Ilmatieteen laitos havainnoi ja ennustaa meriveden korkeutta. Tieto vedenkorkeudesta on tärkeä vesillä liikkujille sekä rannikon asukkaille ja toiminnoille. Tähän saakka Ilmatieteen laitos on ilmoittanut merivedenkorkeuden suhteessa teoreettiseen keskiveteen, koska myös merikartoissa syvyystiedot on ilmoitettu tällä tavoin. Tähän on […]

Lue lisää

Suomen suurin tulvapumppaamo kunnostetaan 1,3 miljoonalla eurolla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Lapuanjoen pengerrysalueella Lapuan kaupungissa sijaitsevan Löyhingin tulvapumppaamon. Hanke toteutetaan yhteistyössä Löyhingin pengerrysyhtiön kanssa. Löyhingin pumppaamo on Suomen suurin tulvapumppaamo ja kunnostustyön arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1,3 milj. euroa. Kunnostustyö alkaa syyskuussa 2021 ja sen arvioidaan päättyvän maaliskuussa 2022. Löyhingin pumppaamon vieressä kulkevalle Jokitielle asetetaan työn aikana liikenneohjaussuunnitelman mukaiset nopeusrajoitukset ja varoitusmerkit. Peruskorjauksen yhteydessä […]

Lue lisää