Leväseuranta käynnistyi Kainuussa kesäkuun ensimmäisellä viikolla

Valtakunnallinen leväseuranta käynnistyi tällä viikolla ja jatkuu syyskuun loppuun. Ensimmäisellä viikolla Kainuussa ei havaittu sinileväkukintoja missään kohteessa. Sinileväkukintojen määrään vaikuttaa kesän vallitseva säätila ja niitä esiintyy yleensä eniten heinäkuulla. Tuulisella ja epävakaisella säällä laajat ja pitkäkestoiset leväesiintymät ovat harvinaisia. Pitkän tyynen hellejakson aikana laajat sinileväesiintymät ovat mahdollisia jopa järvissä, joissa ei yleensä sinilevää esiinny. Mikäli […]

Lue lisää

Lämpimät kesäsäät suosivat sinilevää (Keski-Suomi)

Lämpimät ja tyynet kesäsäät lisäävät sinilevien esiintymistä. Muutamia havaintoja on Keski-Suomessakin jo sekä viikoittain seurattavilta paikoilta että yleisöltä. Erityisesti runsaan sinileväesiintymän kanssa on syytä olla varovainen. Levätilanteen seuranta Keski-Suomessa seurataan jälleen järvien sinilevätilannetta viikoittain syyskuun loppuun asti. Viikoittainen seuranta on osa valtakunnallista seurantaa, johon Keski-Suomesta kuuluu 14 järveä. Havaintotiedot julkaistaan Järviwiki -verkkopalvelussa (www.jarviwiki.fi) torstaisin. Asiantuntijoiden […]

Lue lisää

Sinilevätilanne rauhallinen, järvillä ja merialueilla yksittäisiä sinilevähavaintoja

Järvillä sinilevähavainnot ovat jonkin verran lisääntyneet edellisviikkoon verrattuna, mutta runsaita sinileväkukintoja ei ole havaittu. Merialueilla on tehty muutamia sinilevähavaintoja Saaristomerellä sekä Suomenlahden ja eteläisen Selkämeren rannikolla. Sekä järvi- että merialueilla esiintyy paikoitellen siitepölyä, joka muistuttaa erehdyttävästi sinilevää. Sinilevähavainnot lisääntyneet hieman järvillä Sisävesillä sinilevähavainnot ovat jonkin verran lisääntyneet. Sinilevää on havaittu vähän kuudella havaintopaikalla, mutta runsaita […]

Lue lisää

Sinilevähavainnot vielä vähäisiä Kaakkois-Suomessa

Lämmin sää ei vielä merkittävästi näy Kaakkois-Suomen levähavainnoissa, sen sijaa runsaat siitepölylauttoja näkyvät vesissä sekä järvillä että merellä. Vedet ovat yhä korkealla sekä Kymijoella että Saimaalla. Merialueilla on jo havaittu pieniä määriä sinilevää Haapasaaren ja Haminan rannikkoalueella.  Yhä edelleen kuitenkin siitepölyä on pintalauttoina myös niillä havaintopisteillä, joilla levää ei vielä havaittu. Järvialueilla sen sijaan ei […]

Lue lisää

Järvivesi on tavallista lämpimämpää – sinileviä havaittiin kolmella järvellä (Pirkanmaa)

Leväseurannassa on havaittu sinilevää kolmella pirkanmaalaisjärvellä. Järvivesien pintalämpötila poikkeaa usealla mittauspisteellä jopa 4–5 astetta ajankohdan keskiarvosta. Pirkanmaalla havaittiin viikolla 23 vähän sinileviä kolmella valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla, Nokian Tottijärvessä, Sastamalan Houhajärvessä ja Kangasalan Kirkkojärvessä. Veden paha haju voi johtua monesta syystä Monet levät kuten kulta-, pii- ja sinilevät aiheuttavat veteen hajuhaittoja. Kultalevät viihtyvät suhteellisen puhtaissa ja […]

Lue lisää

Siikajoen Ruukinkosken pohjapato peruskorjataan

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus peruskorjaa Ruukin kylässä Siikajoen kunnassa sijaitsevan Ruukinkosken pohjapadon ja rakentaa uuden kalojen ja vesieliöiden liikkumisen mahdollistavan väylän. Ruukinkosken nykyinen pohjapato on rakennettu alun perin vuonna 1936. Pohjapadon yhteyteen on rakennettu 1980 – 1990 lukujen  taitteessa kalojen nousuväylä. Molemmat rakenteet ovat valtion omistamia ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kunnossapidettäviä. Siikajoen käytön historiaa ja taustaa pohjapadon merkityksestä […]

Lue lisää

Vesistöjen käyttöä ja tilaa parannetaan Kaakkois-Suomessa ELY-keskuksen tuella (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt 14 hankkeelle yhteensä 709 403 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja hoitoa palveleviin hankkeisiin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Avustettavilla hankkeilla parannetaan sisävesien ja merenlahtien tilaa sekä parannetaan vesistöjen monipuolista ja turvallista käyttöä. Kunnostustoimin vedet hyvään tilaan Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Vuoden 2021 vesistöjen kunnostuksen ja vesienhoidon avustusmäärärahat […]

Lue lisää

Sateinen toukokuu nostanut vedenpintoja – Etelä-Savon järvet tulvakorkeudella

Etelä-Savon järvien vedenpinnat ovat sateisen toukokuun johdosta korkealla. Toukokuussa satoi noin kaksinkertainen määrä toukokuun normaaliin sademäärään verrattuna. Saimaan vedenkorkeus on noussut noin 25 cm toukokuun puolivälin jälkeen. Mäntyharjun reitillä esimerkiksi Puulan ja Kyyveden pinnat ovat tulvakorkeuksissa. Saimaan nousun ennakoidaan tasaantuvan Vuoksen vesistöalueella Saimaan vedenpinta oli 7.6. Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN + 76,46 m. Vedenpinta on […]

Lue lisää

Hämeenkyrön Miharin pohjavesialueelle on tulossa geologinen rakenneselvitys

Mittaukset ovat alkaneet Hämeenkyrön Miharin pohjavesialueella geologista rakenneselvitystä varten. Hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus, Hämeenkyrön kunta ja Nokian Vesi Oy. Hämeenkyrön Miharin pohjavesialueelle laaditaan parhaillaan geologista rakenneselvitystä. Sen on määrä valmistua kevääseen 2022 mennessä. Rakenneselvityksessä saadaan tietoa muodostuman maaperästä ja pohjavesiolosuhteista sekä kallionperän syvyydestä. – Tuloksia hyödynnetään vedenhankinnassa sekä maankäytön suunnittelussa ja pohjavesien […]

Lue lisää

Vesienhallinnan edistämiseen Hämeessä myönnettiin 300 000 euroa

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen valtakunnallisessa avustushaussa Hämeen ELY-keskuksen toimialueelta kaksi hanketta sai tukea: Hämeen ammattikorkeakoulun ”Opitaan ojista” sekä Vanajavesisäätiön ”JUUREVA”. Hankkeiden saama avustusmäärä on yhteensä reilu 300 000 euroa. Opitaan ojista-hankkeessa pureudutaan peruskuivatuksen edistämiseen Hämeessä. Pilottikohteeksi valitaan kartoituksen jälkeen yksi Kanta- tai Päijät-Hämeen kiireellisimmistä suunnittelua vaativista valuma-alueista. Valittavalle pilottialueelle laaditaan vesienhallinnan yleissuunnitelma. Kokemukset dokumentoidaan toimintamalliksi […]

Lue lisää

Pohjois-Karjalan toukokuun vesitilanne

Hellepäiviä oli maakunnassa kahdesta kolmeen ja kuukauden sademäärä kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Järvien vedenkorkeudet olivat toukokuun lopussa yleisesti tavanomaista ylempänä. Ilmatieteen laitoksen mukaan toukokuu oli Pohjois-Karjalassa hieman tavanomaista lämpimämpi. Esimerkiksi Valtimolla mitattiin toukokuun keskilämpötilaksi 8,8 astetta, kun se tavallisesti on 8,2 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla mitattiin toukokuun keskilämpötilaksi 9,3 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo on 8,7 […]

Lue lisää

Torju vesistöjen vieraslajit! Huomioi erityisesti nämä kolme lajia

Vieraslajit voivat pilata uimarantoja sekä haitata kaloja ja alkuperäisiä kasveja. Jos havaitset vieraslajin vesistössä, ilmoita siitä www.vieraslaji.fi -sivustolle mieluiten kuvan kera. ELY-keskus toivoo havaintoja erityisesti isosorsimosta, hyytelösammaleläimestä ja kanadanvesirutosta. Isosorsimo valtaa rantoja Isosorsimo (Glyceria maxima) on 1–2,5 metriä korkea, monivuotinen heinäkasvi. Se muodostaa laajoja, heleänvihreitä, usein puolikelluvia kasvustoja vesistöjen rannoille. Sen korsi on vankka, ja […]

Lue lisää