Puhutaan vesiemme puolesta!

’No, onpas tätä tietoa tosi paljon!’. Näin moni ystäväni on huudahtanut, kun olen avannut vesialan tiedon lähteitä netistä tai kertonut alan julkaisuista.  Ja tottahan se on. Suomessa on paljon julkaistu sekä tieteellistä että yleistajuista tietoa vesiasioista. Meillä on myös tehty valtavasti työtä vesiemme tilan parantamiseksi. Teollisuuden ja asutuksen jätevedet eivät enää rehevöitä vesiä. Toki monien […]

Lue lisää

Ennuste: Lapin jokien tulvahuiput vasta touko–kesäkuun vaihteessa

Kylmä sää viivästyttää Lapin kevättulvia. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan useimpien Pohjois-Suomen jokien tulvahuiput ajoittuvat toukokuun loppupuolelle tai jopa kesäkuun alkuun. Kevättulvien ennustetaan olevan suuruudeltaan pääosin keskimääräisiä tai sitä hieman pienempiä. Tästä poikkeuksena on Tornionjoki, jossa keskimääräistä hieman suurempi tulva näyttää melko todennäköiseltä. Tornionjoen alueella lunta on hiukan keskimääräistä enemmän. Muiden Lapin jokien alueilla lumen vesiarvot ovat […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.4.2021

Kallaveden vedenpinta on tasossa NN+ 81,94 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran kolmessa vuodessa. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä lähes 20 cm, tasolle NN+82,12 m toukokuun loppuun mennessä. Tästä vedenpinta taittuisi hitaaseen laskuun. Vedenpinta on noussut 40 cm viimeisen kuukauden aikana. Nyt taso on noin 35 cm yli ajankohdan mediaaniarvon. Leppävirralla sijaitsevat Konnuksen tulvakanava […]

Lue lisää

Uudet toimintamallit edistävät yritysten vesivastuuta Suomessa ja kansainvälisesti

Tiedote 29.4.2021 Uusien toimintamallien ja politiikkasuositusten avulla voidaan edistää yritysten vesivastuuta entistä tehokkaammin Suomessa ja kansainvälisesti. Juuri päättyneen hankkeen mukaan yritysten tulisi tunnistaa omien toimipaikkojensa lisäksi hankinta- ja arvoketjujensa vesiriskit ja veteen liittyvät mahdollisuudet, ja kehittää kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Hankinta- ja arvoketjut ovat suomalaisten yritysten vesivastuullisuuden kriittisin ja haastavin osa-alue, […]

Lue lisää

Vapaa-ajankalastajat ja kalatalousviranomainen määrittävät Kaakkois-Suomen vaelluskalavesistöjen koskia

Itäiseen Suomenlahteen laskevien vaelluskalajokien koskikartoitus on hyvällä mallilla. Suomen Vapaa-ajankalastajien ja ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen yhteishankkeessa on alueen kalastuksellisesti merkittävät koski- ja virta-alueet kartoitettu maastokäynnein. Lopullisten paikkatietojen Kalastusrajoitus.fi -palveluun siirtämisen jälkeen on kalastajien helppo todeta, millä alueilla koskialueisiin liittyvät määräykset ovat voimassa. Myös jokiin nousevat kalat kiittävät saadessaan kotikoskissaan kuturauhan. Pääosin Kymenlaaksossa sijaitsevat Summanjoen, Vehkajoen, Mäntyharjun reitin […]

Lue lisää

Länsi- ja Pohjois-Suomeen ennustetaan pieniä tai tavanomaisia kevättulvia – vedenpinnat korkealla Päijänteellä ja Kymijoella

Tiedote 23.4.2021 klo 11.02 Syken ja Ilmatieteen laitoksen yhteisen Tulvakeskuksen kooste koko maan tulvatilanteesta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle odotetaan tavanomaista pienempää kevättulvaa lähipäivinä ja Lappiin aikaisintaan toukokuun puolivälissä. Kiiminkijoella ja Olhavanjoella on edelleen jääpatoriski. Päijänteen pinnan ennustetaan nousevan tulvarajan lähelle kesäkuussa. Jos tulvaraja ylittyy, osa lähellä rantaa olevista vapaa-ajan rakennuksista on uhattuna. Myös muut suuret järvet, […]

Lue lisää

Lapin tulvien arvioidaan jäävän alle vahinkorajojen

Kevättulvien arvioidaan tuoreiden ennusteiden perusteella olevan suuruudeltaan keskimääräisiä tai sitä pienempiä Lapin vesistöissä. Ainoastaan Tornionjoen vesistössä hieman keskimääräistä suurempi tulva näyttää melko todennäköiseltä vesistöennusteiden mukaan. Kaikissa säännöstellyissä järvissä on varauduttu tekemään tarvittavat toimet, jotta vältytään yllätyksiltä, jos sademäärä ylittää ennusteet. Epävarmuudet ovat tässä vaiheessa suuria. Tulvien lopulliset suuruudet riippuvat voimakkaasti sulamisajan säästä. Myös tulvahuippujen ajoitukset […]

Lue lisää

Päijänteellä ja Kymijoella varaudutaan kevättulvaan

Huhtikuun alun lämmin ja sateinen sää on nostanut Kymijoen vesistöalueen järvien vedenpintoja nopeasti. Monissa järvissä vedenkorkeudet ovat olleet läpi talven huomattavasti tavanomaista korkeammalla ja helmikuun lopun runsaat sateet nostivat etenkin vesistöalueen pohjoisosissa lumen vesiarvon keskimääräistä suuremmaksi. Ennen sulannan alkua lunta oli Kymijoen vesistöalueella n. 20-40 % keskimääräistä enemmän. Vesistöalueen eteläosissa lumet ovat pääosin jo sulaneet. […]

Lue lisää

Vesien tila hyväksi yhdessä

Vesienhoidon tavoitteena on kaikkien pinta- ja pohjavesien hyvä tila viimeistään vuoden 2027 aikana. Hämeessä on edelleen haasteita vesien tilassa myös Kokemäenjoen vesistöalueella ja tavoitteisiin pääseminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä ja yhteistyötä kaikilla toimialoilla ja niiden välillä. Vesienhoidon suurimmat haasteet liittyvät vesistöjen rehevöitymiseen, ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin vaikutuksiin ja vesienhoidon toimeenpanon yleiseen tehostamiseen. Monet vesistöt ovat onneksi edelleen […]

Lue lisää

Selvitäänkö kuivin jaloin? Paikkatiedot auttavat tulvariskien hallinnassa

Julkaistu Maanmittauslaitoksen internetsivut 14.4.2021 Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla kevättulva tuli totuttua aikaisemmin. Lapissa odotellaan keskimääräisiä tai sitä pienempiä tulvia. Tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea, mutta kaiken kaikkiaan on luvassa varsin tavanomainen kevät tulvien kannalta, Suomen ympäristökeskuksesta arvioidaan. Syken ja ELY-keskusten käytössä ovat Maanmittauslaitoksen ajantasaiset paikkatietoaineistot tulvariskien hallintaan. Kevään tulvakausi on meneillään, kun sulava lumi ja jää […]

Lue lisää

Miten parannamme vesien tilaa ja hallitsemme tulvariskejä? Kerro mielipiteesi

ELY-keskukset ovat valmistelleet yhteistyötahojensa kanssa ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. Suunnitelmiin voi jokainen vaikuttaa 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana järjestettävässä kuulemisessa. Eri tahoja kuullaan samalla myös tulvariskien hallintasuunnitelmista. Hämeen ELY-keskuksen alue ulottuu kahdelle vesienhoitoalueelle: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue. Vesienhoidon tavoitteena on järvien, jokien, rannikkovesien ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan työtä, aikaa ja riittävä rahoitus, mutta vain yhdessä […]

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuipuista odotetaan tavanomaisia

Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuippujen odotetaan olevan tavanomaisen suuruisia. Kiiminkijoen eteläpuolisella alueella tulvahuippuja odotetaan saapuvaksi huhtikuun loppupuolella. Mahdolliset suuret vesisateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta ja aiheuttaa odotettua suurempaa tulvimista. Iijoella ja Kuivajoella tulvahuippu ajoittunee toukokuun ensimmäiselle viikolle. Vuoden 2021 sulanta alkoi lämpimän sään vallitessa maaliskuun viimeisillä viikoilla. Sulanta alkoi voimakkaana, jolloin jokien virtaamat lähtivät nopeaan kasvuun. Sään […]

Lue lisää