Selvitäänkö kuivin jaloin? Paikkatiedot auttavat tulvariskien hallinnassa

Julkaistu Maanmittauslaitoksen internetsivut 14.4.2021 Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla kevättulva tuli totuttua aikaisemmin. Lapissa odotellaan keskimääräisiä tai sitä pienempiä tulvia. Tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea, mutta kaiken kaikkiaan on luvassa varsin tavanomainen kevät tulvien kannalta, Suomen ympäristökeskuksesta arvioidaan. SYKEn ja ELY-keskusten käytössä ovat Maanmittauslaitoksen ajantasaiset paikkatietoaineistot tulvariskien hallintaan. Kevään tulvakausi on meneillään, kun sulava lumi ja jää […]

Lue lisää

Miten parannamme vesien tilaa ja hallitsemme tulvariskejä? Kerro mielipiteesi

ELY-keskukset ovat valmistelleet yhteistyötahojensa kanssa ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. Suunnitelmiin voi jokainen vaikuttaa 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana järjestettävässä kuulemisessa. Eri tahoja kuullaan samalla myös tulvariskien hallintasuunnitelmista. Hämeen ELY-keskuksen alue ulottuu kahdelle vesienhoitoalueelle: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue. Vesienhoidon tavoitteena on järvien, jokien, rannikkovesien ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan työtä, aikaa ja riittävä rahoitus, mutta vain yhdessä […]

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuipuista odotetaan tavanomaisia

Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuippujen odotetaan olevan tavanomaisen suuruisia. Kiiminkijoen eteläpuolisella alueella tulvahuippuja odotetaan saapuvaksi huhtikuun loppupuolella. Mahdolliset suuret vesisateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta ja aiheuttaa odotettua suurempaa tulvimista. Iijoella ja Kuivajoella tulvahuippu ajoittunee toukokuun ensimmäiselle viikolle. Vuoden 2021 sulanta alkoi lämpimän sään vallitessa maaliskuun viimeisillä viikoilla. Sulanta alkoi voimakkaana, jolloin jokien virtaamat lähtivät nopeaan kasvuun. Sään […]

Lue lisää

Virtuaalinen esittelytilaisuus Raahen alueen vesien säännöstelykäytäntöjen kehittämisestä 14.4.

Raahen alueelle on aikanaan rakentunut monimutkainen vesistöjärjestelmä terästehtaan vedensaannin varmistamiseksi. Laaditussa selvityksessä vesistöjärjestelmän käyttöön haetaan sellaisia ratkaisuja, että tehtaan vedenkäytön lisäksi huomioitaisiin nykyistä paremmin myös vesistöjen tila, tulvasuojelu ja virkistyskäyttö. Kehittämisehdotuksia esitellään kaikille avoimessa virtuaalisessa tilaisuudessa keskiviikkona 14.4. klo 17-18.30. Selvitys on tehty vuosina 2019 – 2021 säännöstelylupien haltijoiden eli Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, -liikenne ja ympäristökeskuksen, […]

Lue lisää

Maaliskuun 2021 vesitilannekatsaus: Täysi talvi vaihtui nopeasti kevättulviin (Pohjalaismaakunnat)

Maaliskuun alkupuolella lumen vesiarvot pohjalaismaakunnissa olivat keskimääräiset tai keskimääräistä suurempia. Maaliskuun loppupuolella sää lämpeni selvästi ja sen johdosta lumen sulaminen eteni nopeasti. Aivan kuukauden viimeisinä päivinä pohjalaismaakuntien vesistöissä mitattiin tulvalukemia. Tekojärviä laskettiin sulamisvesien vastaanottamiseksi Lumen vesiarvot olivat pohjalaismaakuntien alueella maaliskuussa keskimääräistä suurempia.  Jokien jään paksuudet olivat keskimäärin 30–50 cm, joka vastasi pitkän ajan keskiarvoja. Jäät […]

Lue lisää

Suunnitteletko rannan ruoppausta – muista ilmoittaa ajoissa

Rannan ruoppaustöistä sekä vesikasvillisuuden koneellisesta niitosta tulee ilmoittaa vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusta. Ilmoitukset voi tehdä sähköisellä lomakkeella. Jos suunnittelet tälle keväälle rannan ruoppaustöitä, muistathan tehdä ilmoituksen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vrk:ta ennen töiden aloittamista. Ruoppausilmoituksen tekeminen on maksutonta. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.-30.4. välisenä aikana. Jos linnustolle, kalastolle tai virkistyskäytölle ei aiheudu […]

Lue lisää

Pohjalaisjoet tulvivat selvästi normaalia aikaisemmin

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla jokien jäiden lähtö ja keväinen tulvahuippu ajoittuvat keskimäärin huhtikuun toiselle viikolle ja Keski-Pohjanmaalla huhtikuun loppupuolelle.  Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan joet saavuttivat kevään tulvahuipun pari viikkoa normaalia aikaisemmin eli välillä 30.3. – 3.4.2021. Toistuvuudeltaan Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Maalahdenjoen tulva vastasi noin kerran 5–10 vuodessa toistuvaa tulvaa.  Myös Lapuanjoen pohjoispuoliset joet ovat […]

Lue lisää

Pohjalaismaakuntien tulvatilanne tasaantunut eikä tulvaluukkuja pengerrysalueille tarvitse avata

Pohjalaisjokien vedenpinnat ja virtaamat ovat yöpakkasten ja vähien sateiden ansiosta kääntyneet pääosin laskuun. Jääpatojen riski on edelleen olemassa erityisesti Kyrönjoen alaosalla, jossa jäät ovat toistaiseksi kasaantuneet useimmiksi pienemmiksi kohteiksi Vaasan (Vähäkyrö) ja Mustasaaren alueella. Tänään 3.4.2021 iltapäivällä Kyrönjoen vedenpinta Ilmajoen Nikkolassa on jo laskenut tasolle N43 +38,64 m (tulvaraja + 40,00 m) ja Lapuanjoen vedenpinta […]

Lue lisää

Jäät ja jääpadot voivat aiheuttaa vaaratilanteita pohjalaismaakunnissa

Kevään tulo ja jäiden lähtö ovat aina kiinnostaneet jokivarsien asukkaita. Tänä vuonna nopeasti edennyt aikainen kevät on jo niin pitkällä, että jäillä ei voi enää liikkua. Erityisen vaarallista on mennä jääpatojen päälle tai irtonaisille jäälautoille, koska ne saattavat lähteä äkillisesti liikkeelle suuren virtaaman vuoksi. Varsinkin jääpatojen alapuolella voi syntyä vaaratilanteita, kun liikkeelle lähtevä jäämassa katkoo […]

Lue lisää

Omatoimisella varautumisella voi suojautua monenlaisilta tulvahaitoilta

Keskiviikon 31.3.2021 aikana Kyrönjoen ja Lapuanjoen virtaamien nousu oli suhteellisen maltillista, mutta jäät liikkuivat monin paikoin Ylistaron (Kyrönjoki) ja Lapuan taajaman (Lapuanjoki) alapuolella. Ylistaron alapuolelle muodostui päivän aikana useita pienempiä jääsumia ja pidempi jääpato Isonkyrön keskustaan ja siitä edelleen ns. vanhan kirkon lahteen. Vaikka jäät eivät ole toistaiseksi muodostaneet suurta jääpatoa, jonkin verran tulvahaittoja on […]

Lue lisää