Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.2.2021

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,18.  Pinta on laskenut 8 cm helmikuun alusta. Nyt taso on 18 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Jatkossa lisäjuoksutus aloitetaan uudestaan, mikäli pinnankorkeus alkaa nousta lähiviikkojen aikana. Lumitilanteen vuoksi nyt ei ole nousuvaraa. Iisalmen reitillä Onki- ja Poroveden pinnat ovat luparajoissa.  Nyt uuden säännöstelyluvan mukaisesti ei vielä aloiteta pintojen alentamista […]

Lue lisää

Etelä-Savon järvillä on paljon kohvajäätä

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat Etelä-Savon järvillä 19.-23.2.2021 tehdyissä mittauksissa 31–38 cm:n välillä. Myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja. Jäänpaksuudet ovat edelleen monella mittauspaikalla ajankohtaan nähden noin 3–10 cm keskimääräisiä arvoja pienempiä. Helmikuun runsaiden lumisateiden takia kohvajään osuus on kasvanut huomattavasti. Kohvajään osuus on keskimäärin jo noin 55–70 % jään kokonaispaksuudesta. Kohvajään heikompi kantavuus tulisi huomioida […]

Lue lisää

Lumikertymien vuoksi Pirkanmaan vesistösäännöstelyissä varaudutaan kevättulviin

Lunta on tänä talvena niin runsaasti, että säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia lasketaan kevättulviin varautumiseksi Pirkanmaalla. Vedenkorkeuden alentamisella säännösteltyihin järviin tehdään tilaa sulamisvesille, jotta tulvavedet eivät aiheuttaisi vahinkoja järvien ja alapuolisten vesistöjen rannoilla. Säännöstelemättömillä järvillä kevättulvariski riippuu vahvasti sulamisajan sääolosuhteista. ”Jos sulaminen on nopeaa ja vielä vesisateiden kiihdyttämää, voivat järvien vedenkorkeudet nousta ja myös jokien virtaamat kasvaa […]

Lue lisää

Ekopaasto kutsuu mukaan vaalimaan vettä 17.2. alkaen

Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Baltic Sea Action Group, HSY, Martat ja SYKE tiedottavat Ekopaasto-kampanja käynnistyy jälleen tuhkakeskiviikkona, joka tänä vuonna on 17.2. Jo kymmenettä kertaa järjestettävä kampanja jatkuu 3.4. saakka. Seuraavana päivänä juhlitaan pääsiäistä ja paaston päättymistä. Ekopaastossa innostetaan suomalaisia mukaan kestävän kehityksen huomioivaan elämäntapaan, joka samalla hillitsee myös ilmastonmuutosta. Tänä vuonna Ekopaastossa vaalitaan vettä ja […]

Lue lisää

Uusi tilannetiedote kertoo tulvavaarasta

Vesi.fi-palvelusta näkee nyt nopeasti ja helposti, onko tulva uhkaamassa. Mahdollisesta vahinkovaarasta kertoo jatkuvasti päivittyvä Tulvakeskuksen uusi tilannetiedote. Huolestuttaako lähestyvä kevät ja sen tuomat kevättulvat? Asutko matalalla rannikolla tai rankkasadetulville alttiilla alueella? Tai kiinnostaako tulvatilanne muuten vain? Tulvakeskuksen uusi tilannetiedote kertoo ajankohtaisen tulvatilanteen havainnollisesti ja ymmärrettävästi. Tiedot kattavat koko maan ja kaikki luonnolliset tulvatyypit. Tilannetiedotteesta näkee […]

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus varoittavat hyyteiden nostamasta korkeasta vedenpinnasta Iijoen vesistöalueella Taivalkosken ja Pudasjärven alueilla

Syksyn runsaiden sateiden myötä Iijoen valuma-alueella on paljon vettä ja Iijoessa virtaama ovat ajankohtaan nähden suuria. Tämän vuoksi Iijokeen ei ole pakkasista huolimatta joka paikkaan muodostunut hyyteiltä suojaavaa jääkantta.  Jääkannen puuttumisen takia jokivesi on päässyt kokonaisuudessaan jäähtymään ja Iijokeen on jo viikkojen ajan muodostunut virtausta haittaavaa hyydettä. Vaikka virtaamat ovat viime viikkoina huomattavasti pienentyneet, jokivesi […]

Lue lisää

Jäänpaksuudet vaihtelevat Etelä-Savossa paljon ja teräsjäätä paikoin vähän

Jäiden paksuus vaihtelee Etelä-Savon järvillä 15–25 cm:n välillä. Paksuus vaihtelee myös saman järven eri osissa. Jäänpaksuudet ovat monella mittauspaikalla ajankohtaan nähden alhaisia ja noin 10–15 cm ajankohdan keskimääräisiä arvoja pienempiä. Teräsjäätä on muodostunut alueellisilla havaintopaikoilla vain vähän verrattuna edellisiin mittauksiin. Ainoastaan Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään määrä on kasvanut 20 päivässä yli 10 cm. Muilla havaintopaikoilla teräsjää […]

Lue lisää

Ovatko kunnon jäätalvet menneiden talvien lumia?

Kuluva vuosi on ehtinyt ilahduttaa koko maassa talvisen ulkoilusään ystäviä lumen ja pakkasen myötä. Tosin viime vuosilta yhä tutummaksi käynyt loskasää ehti jo puskea etelässä tuttavallisesti päälle pakkaskauden päätteeksi. Viime talvena usea meistä ehti kaivata etelässä ’entisajan kunnon talvia’, kun lunta tai jäätä ei mitattu etelässä nimeksikään. Moni onkin ihan käytännössä omassa elämässään huomannut, että […]

Lue lisää