Ilmatieteen laitoksen vedenkorkeuspalvelu on uudistunut

Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen vedenkorkeuspalvelu on uudistunut. Uudistuneesta palvelusta on saatavilla ennuste- ja havaintokuvaajia merivedenkorkeuden mittausasemille, joita rannikollamme on 14 kappaletta. Uudistunut vedenkorkeuspalvelu on osoitteessa https://www.ilmatieteenlaitos.fi/vedenkorkeus. Palvelussa on säilytetty kaikki tutut ominaisuudet kuten 2 vuorokauden havaintojen ja ennusteiden kuvaaja. Uutena vaihtoehtona mukana on vedenkorkeuden todennäköisyysennuste, joka ulottuu 10 vuorokauden päähän. Koska vedenkorkeusennusteet pohjautuvat sääennusteeseen tuulesta ja […]

Lue lisää

Tekonurmikenttien kumirouhe mikromuovien lähteenä – mitä siitä tiedetään ja mitä ei tiedetä

Euroopan meristrategiadirektiivin edellyttämän merien tilan seurannan takia viime vuosina on jäsenmaissa alettu kiinnittää huomiota merten roskaantumiseen, muoviroskaan ja myös kaikkein pienimpien synteettisten polymeerihiukkasten, mikromuovien määriin meriympäristössä. Etenkin pohjoismaissa on laadittu maakohtaisia arvioita eri lähteiden merkityksestä mikromuovien ympäristöpäästöjen tuottajina. Tässä yhteydessä huomiota ovat saaneet myös tekonurmikentät, jotka tehtyjen selvitysten mukaan ovat eräs tärkeä mikromuovipäästöjä aiheuttava lähde. […]

Lue lisää

Pohjalaisjoet korkealla, pääosin vedenpintojen nousu on pysähtymässä (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteessa yhdessä Tulvakeskuksen kanssa 20.11.2020. Tämän viikon aikana on saatu runsaita sateita varsinkin Pohjanmaan rannikolla, Keski-Pohjanmaalla ja Kauhajoen suunnalla. Useat joet ovat torstain illan ja perjantain aamun (19. – 20.11.2020) aikana olleet kolmannen kerran tänä syksynä tulvakorkeuksissa. Nollan alapuolelle laskenut lämpötila on hidastanut virtaamien ja vedenkorkeuksien kasvua, mutta suurempien jokien alaosilla (Perhonjoki, […]

Lue lisää

Sateet nostavat vedenpintoja erityisesti Vaasan pohjoispuolisissa vesistöissä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteessa yhdessä Tulvakeskuksen kanssa 18.11.2020. Tämän viikon suurimmat sateet kohdistuvat todennäköisesti Vaasan pohjoispuolisiin jokilaaksoihin. Tämän viikon aikana sadetta voi kertyä yli 50 mm ja sateen ennustetaan tulevan lähes kokonaan vetenä. Vesipintojen ennustetaan nousevan tämän vuoden suurimpiin korkeuksiin Vöyrinjoella, Kimojoella, Kruunupyynjoella, Perhonjoella ja Kälviänjoella.  Sateet nostavat vesipintoja todennäköisesti osin myös Kyrönjoen latvoilla ja […]

Lue lisää

Vesiensuojelun tehostamisohjelman uusi tutkimus selvittää, voidaanko maa- ja metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta vähentää kaksitasouomien avulla

Vesiensuojelun tehostamisohjelman uudessa Valumavesi-hankkeessa etsitään menetelmiä vähentää pelloilta ja talousmetsistä vesistöihin huuhtoutuvaa kuormitusta. Mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti kaksitasouomat. Kaksitasouomissa tulvatasanteet pidättävät osan uomassa kulkevan veden kiintoaineesta ja ravinteista. Maastotutkimuksia tehdään muun muassa Raaseporinjoella, Sipoon Ritobäckenillä ja metsävaltaisella valuma-alueella Lopella. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa korostuu yhä voimakkaammin vesien määrän lisäksi myös vesien laadun hallinta ja vaikutukset […]

Lue lisää

Lokakuu oli Pohjois-Karjalassa lämmin ja sateinen

Lokakuu oli yli kaksi astetta tavanomaista lämpimämpi. Erityisesti kuukauden alku ja loppu olivat lämpimiä. Lähes koko maakuntamme sai ensilumen kuukauden puolivälissä. Ilmatieteen laitoksen mukaan lokakuu oli Pohjois-Karjalassa 2,5 astetta tavanomaista lämpimämpi. Esimerkiksi Valtimon kirkonkylällä mitattiin lokakuun keskilämpötilaksi 5,5 astetta, kun pitkänajan (1981-2010) keskiarvo on 3,0 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla lokakuun keskilämpötilaksi mitattiin 6,1 astetta, kun […]

Lue lisää

Lokakuun vesitilannekatsaus: Syyssateet toivat pieniä tulvia mukanaan (Pohjalaismaakunnat)

Lokakuun sateet saivat pohjalaisjokien virtaamat ja järvien vedenpinnat vähitellen nousuun. Lokakuun lopulla satoi runsaasti. Kolmen vuorokauden 25. – 27.10.2020 yhteenlaskettu sademäärä oli Pohjanmaan rannikolla monin paikoin yli 50 mm. Pohjanmaan rannikon joet nousivat keskimääräisen kevättulvan tasolle ja osin ylikin. Tulvavedet levisivät paikoin pelloille ja metsiin. Vesi haittasi myös muutamien pienempien teiden käyttöä. Lokakuun aikana virtaamat […]

Lue lisää

Alkuviikon sateet ja tulvat ennakoituja pienempiä Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteessa yhdessä Tulvakeskuksen kanssa 3.11.2020. Maanantain ja tiistain välinen sade jäi osin ennakoitua pienemmäksi. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella satoi keskimäärin 15–25 mm ja suurimmat sateet olivat tasoa 30 mm Vaasan lähiympäristössä. Kohtuullisten sademäärien seurauksena alueen tulvariski on pienentynyt, eikä asutukselle ennusteta aiheutuvan tulvavahinkoja. Paikoitellen vesi voi nousta pelloille ja metsiin ja pienemmille […]

Lue lisää

Sade-ennusteet alkuviikolle runsaita ja tulvaongelmia saattaa esiintyä Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteessa yhdessä Tulvakeskuksen kanssa 2.11.2020 klo 15.15. Maanantain ja tiistain aikana on sade-ennusteissa paikoin runsaita sateita, jotka saattavat johtaa tulvaongelmien esiintymiseen erityisesti Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Etenkin Maalahdenjoella, Närpiönjoella, Teuvanjoella sekä Kauhajoella ja muuallakin Kyrönjoella vedet voivat nousta nopeasti tulvakorkeuteen sateiden seurauksena. Sademäärien ja sateiden alueellisen osumisen suhteen on vielä epävarmuutta. Viime aikojen […]

Lue lisää

Haapaveden Haapajärven säännöstelyn kehittämiselle haetaan lupaa

Haapajärven vedenkorkeutta säännöstellään Haapakosken säännöstelypadolla. Säännöstelyn tarkoituksena on Haapajärven ylävirran puolella olevan tulva-alueen vapauttaminen haitallisista vedenkorkeuksista. Haapajärvelle on valmistunut Vesilain 18 3 a § mukainen padotus- ja juoksutusselvitys. Selvityksen taustalla on Pyhäjoen kevään 2013 jääpatotulvat ja Pyhäjoen tulvariskienhallintasuunnitelma, jossa Haapajärven säännöstelyn kehittäminen on yksi hallintasuunnitelman mukaisista toimenpiteistä. Suunnittelun aikana tehtiin sidosryhmäyhteistyötä alueen keskeisten toimijoiden kanssa […]

Lue lisää