Oikukkaat talvet lisäävät jäävaurioiden riskiä – laiturit ja venevajat vaarassa

Viime talvet ovat osoittaneet, että ilmastonmuutos voi lisätä jään aiheuttamia vaurioita. Rantaa vasten puskevilla jäämassoilla on valtava voima. Jäät kääntävät kiviä ja kantoja, murjovat rantarakennelmia ja irrottavat laitureita. Ranta-asukkaiden on syytä varautua entistä hankalampiin jäätilanteisiin. Talvet ovat oikukkaita ja lämpötilat voivat vaihdella paljon. Juuri nopeat lämpötilan vaihtelut laittavat jäät liikkeelle. Jos jään lämpötila putoaa nollasta […]

Lue lisää

Säiden viileneminen siirtää Ii- ja Kuivajokien tulvaa toukokuun lopulle (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat Pohjois-Pohjanmaalla lämpötilat säilyvät viileänä ja lumen sulaminen ja jokien virtaamien kasvu käynnistyvät hitaasti. Viileän sään arvioidaan jatkuvan toukokuun alkupuolelle asti. Iijoen ja Kuivajoen tulvahuippujen arvioidaan ajoittuvan toukokuun loppuun. Suuret lumimäärät mahdollistavat ennätyssuurien tulvien syntymisen erityisesti Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosille ulottuvilla vesistöalueella. Jos kylmät ja lämpimät jaksot vuorottelevat, voi tulva jakautua pitkälle aikavälille […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.4.2020 (Pohjois-Savo)

Vedenpinnan korkeudet Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,25. Pinta on laskenut kuukauden aikana 7 cm. Taso on 15 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Konnuksen tulvajuoksutuskanavan juoksutus on ollut täysillä ja lisäksi on avattu pienesti Naapuskosken patoa. Lisäjuoksutukset ovat yhteensä noin 50 m3/s.  Juoksutuksen lopettamista harkitaan nyt, vaikka varsinainen kevättulvakausi on kalenteriajallisesti vasta alkamassa. Ennustettu kevättulva […]

Lue lisää

Viileä sää siirtänee tulvahuipun touko-kesäkuun vaihteeseen Lapissa

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat Ennätyssuuria tulvia odotettavissa Lapissa lämpötilat säilyvät viileänä ja voimakas lumen sulaminen ja jokien virtaamien kasvu käynnistyvät hitaasti. Viileän sään arvioidaan jatkuvan toukokuun alkupuolelle asti. Lapin jokien tulvahuippujen arvioidaan ajoittuvan toukokuun loppuun tai kesäkuun alkupuolelle. Suuret lumimäärät mahdollistavat ennätyssuurien tulvien syntymisen useammalla eri vesistöalueella. Lisäksi sulamiskauden lämpötilan kehitys ja sateet vaikuttavat […]

Lue lisää

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Alavudella, Kruunupyyssä ja Seinäjoella on valmistunut (Pohjalaismaakunnat)

Alavuden, Kruunupyyn ja Seinäjoen pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja kuntakohtaisten kuulemisten aikana. Kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa. Alavuden pohjavesialueet kuuluvat kahteen pohjois-etelä suuntaiseen paikoin katkeilevaan harjujaksoon, jotka kulkevat Ähtäristä Alavuden itäosan kautta Alajärvelle sekä Alavuden keskiosan kautta Kuortaneelle. Lisäksi Alavudella on yksi pistemäinen pohjavesialue. Alavuden pohjavesialueista […]

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tavanomaista suurempiin tulviin Iijoen ja Kuivajoen vesistöalueilla

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteesta yhteistyössä Tulvakeskuksen kanssa. Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla lunta on huomattavasti keskimääräistä enemmän.  Tulva Ii- ja Kuivajoella tulee olemaan todennäköisesti keskimääräistä suurempi. Tulvavaara koskee myös ko. jokien sivujokia ja muita vesistöjä. Kuivajoen vesistöalueella mahdollisuus suuriin vedenkorkeuksiin koskee myös Oijärveä ja Kivijokea. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin tulvariskialueilla varautumaan tavanomaista suurempiin tulviin mm. varautumalla omatoimiseen kiinteistöjen […]

Lue lisää

Pohjoisen lumikuormat koettelevat kattorakenteita

TUKES Mediatiedote 16.4.2020 8.33  Vaikka Etelä-Suomessa on jo päästy nauttimaan keväisistä säistä, niin Lapissa lumikuormat ovat edelleen poikkeuksellisen suuria vuodenaikaan nähden. Lumikuormat koettelevat kattorakenteita ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa romahduksia, varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Kiinteistön omistajan kannattaa tarkkailla lumikuormaa ja tarvittaessa keventää sitä. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tekemien havaintojen perusteella Kittilä–Ivalo-alueella ja Koillismaalla lumikuorma on paikoin […]

Lue lisää

Lapin suuret lumimäärät edellyttävät varautumista kevään tulviin

Lapin ELY-Keskus ja Tulvakeskus tiedottaa Lapin suurimmat tulvariskit ovat Kittilässä ja Rovaniemellä. Kittilän tulvan ennustetaan nousevan jopa vuoden 2005 tasolle. Lapin tulvien arvioidaan ajoittuvan toukokuun puolivälin vaiheille tai touko-kesäkuun vaihteeseen. Tulvaennusteet perustuvat poikkeuksellisen suureen lumikuormaan. Viranomaiset varoittavat myös jokien heikoista jäistä. Jäällä liikkumista tulee välttää kelien lämmetessä. ”Lapissa lumen vesiarvot ovat olleet koko talven poikkeuksellisen […]

Lue lisää

Pielisen tulvia rajoitetaan poikkeusjuoksutuksin (Pohjois-Karjala)

Itä-Suomen aluehallintovirasto on Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hakemuksesta myöntänyt luvan poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksuttamisesta. Juoksutusta Kaltimon voimalaitoksella on lisätty 100 m3 /s luonnonmukaiseen nähden. Pielisen vedenkorkeus on tällä hetkellä runsaat 70 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Poikkeamislupa mahdollistaa Pieliselle ennustetun tulvan ja siitä aiheutuvien vahinkojen rajoittamisen. Lisätyillä juoksutuksilla alennetaan Pielisen toukokuulle ennustettua tulvahuippua vesitilanteesta riippuen noin 10–25 […]

Lue lisää

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen päästään. Hanke on alkanut vuoden 2020 alussa ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Strategia kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hanketta koordinoivat alueen ELY-keskukset (Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa). Strategiatyössä huomioidaan valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat, ohjelmat […]

Lue lisää

Vesitilanne Hämeessä ajankohtaan nähden poikkeuksellinen (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Järvien vedenkorkeudet Hämeessä ovat laskussa, mutta pysyneet vielä pääosin selvästi ajankohdan tavanomaista tasoa korkeammalla. Suuret muutokset pinnankorkeuksissa eivät ole lähiviikkoina todennäköisiä. Tavallisesti järvien vedenpinnat nousevat huhtikuussa voimakkaasti, mutta tänä vuonna vedenkorkeudet ovat kevääseen tultaessa valmiiksi erittäin korkealla. Hämeessä pohjavedenpinnat ovat nousseet syksystä lähtien ja pohjavesivarastot ovat täyttyneet hyvin. Pohjavedet ovat olleet monin paikoin koko talven […]

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tulviin

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla lunta on huomattavasti keskimääräistä enemmän.  Tulva Kiiminki-, Ii- ja Kuivajoella tulee olemaan todennäköisesti keskimääräistä suurempi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin varautumaan kyseisillä alueilla tavanomaista suurempiin tulviin. Iijoen virtaama ja valuma-alueen lumen vesiarvo on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri. Iijoella lumen sulaminen alkaa nostaa vedenpintoja ennusteiden mukaan huhtikuun puolivälin jälkeen ja tulvahuippu yleensä ajoittuu toukokuun puolivälin […]

Lue lisää