Jäänsahausta Hellälässä, muualla Lapissa ohuet jäät

Tornionjoen suualueella Hellälässä aloitetaan jäänsahaus viikolla 15. Jäätä sahataan Näätsaaren ja Pukulmin edustalta noin viiden kilometrin matkalta. Alueella liikkujia varoitetaan avatuista railoista ja jään päälle tulevasta vedestä! Tornion Hellälän jäänsahausurat Sahausta tehdään kahdessa vuorossa ja työn arvioidaan kestävän maksimissaan viikon, jos olosuhteet ovat hyvät. Jään päällä oleva lumi, sohjo ja vesi voivat hidastaa sahaustyötä. Jäänsahauskoneen […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.3.2020 (Pohjois-Savo)

Vedenpinnan korkeudet Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,34.  Pinta on laskenut kuukauden aikana 11 cm. Taso on 43 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Konnuksen tulvajuoksutuskanavan juoksutus on täysillä ja avattu lisäksi pienesti Naapuskosken patoa. Lisäjuoksutukset ovat yhteensä noin 50 m3/s.  Juoksutusta jatketaan koko kevään ajan.  Kallaveden säännöstelylupa mahdollistaa vähälumisena talvena helmi-maaliskuun aikana tehtävästä pinnan alentamisesta […]

Lue lisää

Kokemäenjoen tulvatilanne helpottaa – vielä yksi poikkeuslupa säännöstelyihin​ (Pirkanmaa)

Marraskuusta alkanut sateinen talvi ehti aiheuttaa laajoja tulvia Kokemäenjoen keskiosalla. Pirkanmaan suurimmille säännöstellyille järville haettiin useita poikkeuslupia, jotta Kokemäenjoen tilanne ei hankaloidu. Pakkasyöt, kuiva kausi sekä lähipäiville ennustetut poutaiset päivät helpottavat vesitilannetta. Kuluneena talvena sateet olivat jopa 1,5-kertaisia tavanomaisiin talviin verrattuna ja ne tulivat pääsääntöisesti vetenä. Sateiden seurauksena luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohtaan nähden […]

Lue lisää

Ivalossa varaudutaan kevättulvaan (Lappi)

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheuttaa haasteita kevään tulvatilanteeseen eri puolille Lappia. Lumitilanne Ivalojoen vesistöalueella on ajankohtaan nähden ennätyksellinen. Lumen vesiarvo on hieman yli 250 mm, kun vastaavan ajankohdan suurin arvo on aikaisempien vuosien mittauksissa ollut hieman yli 200 mm. Tämä siis tarkoittaa, että lunta on maastossa keskimäärin 250 kiloa neliömetrillä. Ennusteiden mukaan lumen vesiarvon arvioidaan nousevan […]

Lue lisää

Neljä eriskummallista vuodenaikaa

Olemme saaneet viime kesästä lähtien todistaa hydrologisessa mielessä eriskummallisia vuodenaikoja. Niin vesien pintalämpötilat, vesistöjen ja pohjavesien vedenkorkeudet kuin lumimäärätkin ovat vaihdelleet ääripäästä toiseen. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Viime kesänä sisävesien pintalämpötila vaihteli lähes ääripäästä toiseen. Juhannusviikolla polskittiin ajankohdalle tavanomaista lämpimämmissä vesissä. Kolean heinäkuun puolessavälissä veden lämpötila laski muutamilla havaintoasemilla alemmaksi kuin kertaakaan vastaavana ajankohtana […]

Lue lisää

Kokemäenjoen vesistöalueen vaikea vesitilanne on vaatinut poikkeuksellisia toimia (Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi)

Reilusti keskimääräistä suuremmat sateet ovat saaneet Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet nousemaan. Säännöstelyyn on jouduttu hakemaan poikkeuslupia, jotta Kokemäenjoen tulvatilanne ei pahenisi. Tilanne on edelleen hankala, vaikka viime aikojen poutapäivät ja pakkasyöt ovat tuoneet helpotusta. Talven sateet ovat olleet Kokemäenjoen valuma-alueella yli 1,5-kertaisia tavanomaisiin talviin verrattuna. Sateet ovat tulleet pääsääntöisesti vetenä ja yksittäiset lumikertymät ovat sulaneet nopeasti. […]

Lue lisää

Lauha ja sateinen talvi enteilee kevättulvia (Pohjois-Karjala)

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan helmikuu oli Pohjois-Karjalassa reilut kuusi astetta tavanomaista leudompi. Esimerkiksi Valtimolla mitattiin helmikuun keskilämpötilaksi -4,0 astetta, kun se tavallisesti on -10,4 astetta. Vastaavasti Joensuun lentoasemalla mitattiin helmikuun keskilämpötilaksi -3,1 astetta, kun pitkän ajan keskiarvo on -9,7 astetta. Helmikuun sademäärä oli Pohjois-Karjalassa lähes kaksinkertainen. Ympäristöhallinnon havaintopisteissä Kontiolahdella, Koitajoella ja Jänisjoella keskimääräinen sademäärä oli […]

Lue lisää

Lapväärtin-Isojoelle luodaan yhteistyössä vesivarojen kestävää käyttöä ja suojelua edistävä vesivisio (Pohjalaismaakunnat)

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueelle laaditaan laajalla yhteistyöllä vesivisio. Vesivision tarkoituksena on koota yhteen alueen asukkaat sekä eri alojen toimijat ja laatia yhdessä vesistölle tulevaisuuteen ulottuva näkemys sen käytöstä ja tilasta. Yhteiset vesivaramme koskettavat tavalla tai toisella lähes kaikkia vesistöjen läheisyydessä asuvia ja toimivia. Työskentelyn periaatteena on, että kaikki osallistujat ja heidän mielipiteensä ovat tasa-arvoisia ja kaikkien näkemykset […]

Lue lisää

Helmikuun vesitilannekatsaus: Pohjalaisjoissa kolme tulvahuippua ja pohjavedet korkealla (Pohjalaismaakunnat)

Jokien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat olleet sateisen ja leudon sään vuoksi  koko helmikuun 2020 selvästi suurempia kuin normaalisti. Helmikuun aikana pohjalaisjoet ovat olleet kolme kertaa tulvakorkeudessa. Samoin pohjalaisjärvien vedenpinnat ovat olleet selvästi tavanomaista korkeammalla. Joet ja järvet korkealla Jokien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat olleet sateisen ja leudon sään vuoksi  koko helmikuun 2020 selvästi suurempia kuin […]

Lue lisää