Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.2.2020 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,45.  Taso on 47 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Konnuksen tulvajuoksutuskanavan juoksutus on täysillä ja avattu lisäksi pienesti Naapuskosken patoa. Lisäjuoksutukset ovat yhteensä noin 50 m3/s.  Juoksutusta jatketaan todennäköisesti koko kevään ajan.  Kallaveden säännöstelylupa mahdollistaa vähälumisena talvena helmi-maaliskuun aikana tehtävästä pinnan alentamisesta luopumisen, mikäli ennustettu kevättulva jää keskimääräistä pienemmäksi. Nyt […]

Lue lisää

Kokemäenjoen vesistöalueen vedenpinnat vielä pitkään poikkeuksellisen korkeita (Häme, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi)

Kokemäenjoen tulvatilanteeseen ei ole näköpiirissä nopeaa ratkaisua, sillä sivujokien virtaamien pienentyessä juoksutuksia on lisättävä Pirkanmaan suurista järvistä. Järvet ovat jopa keskimääräisiä kevättulvia korkeammalla. Marraskuun alusta asti kertynyt ennätysmäisen suuri, vetisessä muodossa tullut kokonaissademäärä on aiheuttanut talven aikana jatkuvia tulvaongelmia Kokemäenjoen vesistössä. Helmikuun runsaat sateet ja kaksi edellistä tulvaviikonloppua ovat saaneet myös merkittävimmät säännöstellyt järvet kääntymään […]

Lue lisää

Ilmastonmuutos ja tulvat

Ennen talvi, etenkin helmikuu, olivat hyvää aikaa tulvaennustajan lomailla tai tehdä muita töitä. Vedenkorkeudet olivat useimmiten laskussa ja tulvat alkoivat harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta vasta keväällä. Viime vuosina ei talvellakaan ole ollut varmaa hengähdystaukoa vaan tulvia on ollut vaihtelevasti kaikkina vuodenaikoina. Tänä vuonna on tulvinut joulukuussa ja helmikuussa Etelä- ja Länsi-Suomessa. Vuonna 2018 oli keväällä […]

Lue lisää

Tulvakevättä odotellaan eri puolille Lappia (Lappi)

Lapissa on satanut lunta koko talven poikkeuksellisen paljon. Lumen määrä on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri Ivalon alueella, Ounasjoen yläosassa Kittilän alueella ja Kemijoen vesistössä Sodankylän, Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken alueilla, joissa jo nyt lumikuorma ylittää paikoin 300 kilogrammaa neliömetrillä. Vuodesta 1962 lähtien tilastoitujen havaintojen mukaan Kemijoen ja Ivalojoen vesistöalueilla ei ole koskaan aiemmin havaittu tähän […]

Lue lisää

Sateet nostavat järvien vedenkorkeuksia, säännöstelyssä joudutaan tasapainoilemaan Kokemäenjoen tulvien vuoksi (Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi)

Tulevan viikonlopun sateet nostavat ennestään suuria vedenkorkeuksia. Tämän vuoksi Pirkanmaan säännöstellyillä järvillä joudutaan tasapainottelemaan juoksutusten kanssa, jotta sekä Kokemäenjoella että järvillä vältyttäisi merkittäviltä tulvavahingoilta. Toistaiseksi sateista on aiheutunut peltotulvia Kokemäenjoen keskiosalla Huittisissa. Viime aikojen sateet ovat saaneet veden virtaamaan Pirkanmaalla Luonnontilaisilla järvillä on jo ylitetty keskimääräisiä tulvakorkeuksia, mutta järvillä ei toistaiseksi ole aiheutunut tulvavahinkoja. Esimerkiksi […]

Lue lisää

Saimaalla aloitetaan lisäjuoksutukset (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt 17.2.2020 päätöksen lisäjuoksutusten aloittamisesta Saimaalla. Päätöksellä Saimaan juoksutusta lisätään 24.2.2020 alkaen korkeintaan viikkokeskiarvoon 800 m3/s. Ajankohdan luonnonmukainen juoksutus ilman lisäjuoksutusta olisi 640 m3/s. Saimaan vedenkorkeus on noussut joulukuun alusta lähtien lähes puoli metriä ja nousisi keskimääräisen ennusteen mukaan luonnonmukaisella juoksutuksella vielä yli 40 cm lisää. Säätila on ollut poikkeuksellisen sateinen ja […]

Lue lisää

Runsaat sateet ja lauha sää saa vesistöt tulvimaan (Kaakkois-Suomi, Häme, Keski-Suomi)

Kymijoen vesistöalueella vedenpinnat ovat useimmissa järvissä huomattavasti ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Talven leuto ja sateinen sää on pitänyt järvien tulovirtaamat vuodenaikaan nähden erittäin suurina. Lunta on kertynyt vain vähän ja alueen eteläisimmät osat ovat lumettomia tai lähes lumettomia. Tilanteen poikkeuksellisuutta kuvaa se, että ennusteen mukaan monessa vesistöalueen järvessä saavutetaan tänä vuonna havaintohistorian huhtikuun alun vedenkorkeusennätys, […]

Lue lisää

Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn myönnetty poikkeuslupa heti hyötykäyttöön

AVI on myöntänyt Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn poikkeusluvan vähälumisen talven vuoksi. Järvillä ei tarvitse varautua kevättulviin ja laskea vedenkorkeuksia, sillä Pirkanmaalla ei ole odotettavissa juurikaan sulamisvesiä. Lupa helpottaa akuuttia tulvatilannetta Kokemäenjoen varrella. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antoi 6. helmikuuta luvan poiketa Näsijärven ja Pyhä-järven säännöstelyehdoista. Kummankin järven vedenkorkeutta tulisi normaalisti laskea helmi-maaliskuun aikana niin, […]

Lue lisää

Vettä on riittänyt pohjalaisvesistöissä (Pohjalaismaakunnat)

Jokien virtaamat ja vedenkorkeudet ovat olleet sateisen ja leudon sään vuoksi tammikuussa 2020 selvästi suurempia kuin normaalisti. Samoin pohjalaisjärvien vedenpinnat ovat pääosin tavanomaista korkeammalla. Säätilan vaikutus näkyy selvästi myös veden laadussa. Esimerkiksi Kyrönjoen alaosalla virtaama oli tämän vuoden tammikuussa keskimäärin 106 m3/s, kun vuosien 1911–2020 keskimääräinen tammikuun virtaama on vajaa 20 m3/s. Skatilan havaintoasemalla tätä […]

Lue lisää

Vedenkorkeudet Hämeessä nousseet reilusti

Järvien vedenkorkeudet Hämeessä ovat pääsääntöisesti ajankohdan keskitason yläpuolella, ja vedenkorkeudet ovat paikoin edelleen nousussa. Vesistöjen jäänpaksuus vaihtelee huomattavasti ranta-alueiden ja selkäosien tai virtavesipaikkojen välillä. Jään kantavuuden erot ovat suuria ja jäillä liikkujien tulee olla erittäin varovaisia. Pohjavedenpinnat ovat nousseet reilusti loppu- ja alkuvuoden sateiden ansiosta, joten kaivovedestä ei ole pulaa. Järvien vedenkorkeudet ovat pääsääntöisesti ajankohdan […]

Lue lisää