Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjaveteen

Suuressa osassa maata vallinnut hyvin lauha talvisää on herättänyt monet miettimään ilmastonmuutosta. Usein mielletäänkin, että ilmastonmuutoksella tarkoitetaan vain ilmaston lämpenemistä, vaikka todellisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena erilaiset sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Suomessakin on esiintynyt viime vuosikymmenen aikana ääri-ilmiöitä: kesät ovat olleet kuivia ja lämpimiä, on ollut toistuvia rankkasateita ja suurta vaihtelua todella kylmistä ja runsaslumisista talvista leutoihin ja […]

Lue lisää

Lapissa lunta tavallista enemmän, suurten hallien kattorakenteita tarkkailtava

Lapissa lunta on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen paljon, paikoin yli 200 kiloa neliömetrillä. Suurten hallien kattorakenteita on tarkkailtava aktiivisesti, koska niissä piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä maaston lumikuorman kasvaessa noin 100 kiloon neliömetrillä. Lapissa (Kittilä-Ivalo) ja osin myös Hyrynsalmi-Kuusamo alueella lumikuorma on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri, yli 200 kiloa neliömetrillä. Lumikuorma lähentelee Lapissa jo nyt koko […]

Lue lisää

Väitös: Saariston aallokon erityispiirteet kartoitettiin

Aallokon ominaisuudet muuttuvat sen kulkiessa saariston läpi kohti rantaa. Muutokset heijastuvat muun muassa yksittäisten aaltojen ja merkitsevän aallonkorkeuden suhteeseen. Ilmatieteen laitoksen tutkija Jan-Victor Björkqvist tutki väitöstyössään, miten saaristo vaikuttaa tuulen kehittämiin aaltoihin. Saarten ja pohjan vaikutukset vaimentavat avomereltä rantaan kulkeutuvaa aallokkoa, mutta aaltokenttään sekoittuu myös paikallinen aallokko, joka kasvaa saarten muodostamasta rikkonaisesta rantaviivasta. Saariston aallokko […]

Lue lisää

Vuosi 2019 patoturvallisuuden näkökulmasta

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 451 luokiteltua patoa. Luokitellut padot ovat patoja, joista voi aiheutua padon alapuolelle vahingonvaaraa. Patoturvallisuusviranomainen on luokitellut nämä kohteet vahingonvaaraluokkiin – yleensä padon omistajan esityksen mukaisesti. Padot luokitellaan kolmeen luokkaan vahingonvaaran mukaan. 1-luokan padot aiheuttavat merkittävää vaaraa, mikä tarkoittaa sitä, että yleensä padon vahingonvaara-alueella asutaan. 3-luokan padot aiheuttavat vain vähäistä vaaraa. […]

Lue lisää

Metsähallitus rakentaa vesiensuojelua tehostavan tulvakosteikon Aurejärven valuma-alueelle

Metsähallitus huolehtii vastuullisuudestaan panostamalla vesiensuojelun tasoon metsätaloudessa. Tähän liittyy myös  Ylöjärvellä sijaitsevaan Teeriojaan säätelypadon avulla toteutettava tulvakosteikko. Nyt toteutettava kosteikko tehostaa metsätalouden vesiensuojelua Aurejärven valuma-alueella. Aurejärvi on Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016-2021 tehostetun vesiensuojelun kohde metsätalouden osalta. Aurejärven itäpuolella Poikelisjärveen laskevassa Teeriojassa sijaitsevan kosteikon valuma-alue on noin 8,9 km² ja kosteikko on kokonaan valtion maalla. Patoamisella […]

Lue lisää

Vesihuolto mukaan ilmastotalkoisiin

Tulvat, myrskyt ja pitkäaikainen kuivuus, lämpötilan nousu ja raakavesivarojen laadun vaihtelut. Ilmastonmuutosskenaariot antavat monta syytä vesihuoltolaitokselle huolehtia varautumisestaan häiriöihin. Ilmastonmuutokseen tulee sopeutua, mutta vesihuoltolaitokset pystyvät tekemään paljon myös ilmastonmuutoksen hillinnässä. Samalla vesihuoltoala voi toimia suunnannäyttäjänä energia- ja resurssitehokkuuden ja kiertotalouden edistäjänä. Joulukuussa 2019 julkaistu, Ilmastopaneelin teettämä Ilmastonmuutos ja vesihuolto: varautuminen ja terveysvaikutukset -raportti toi esiin […]

Lue lisää

Seniorit syttyivät Vesi.fi:stä

Vesi.fi-verkkopalvelun testaus jatkui joulukuussa 2019, kun palvelusta pääsi kertomaan mielipiteensä tamperelaisista senioreista koostuva testaajaryhmä.

Lue lisää

Järvissä vesi edelleen korkealla Pirkanmaalla

Pirkanmaan järvillä vesi on edelleen korkealla, ja nykytilanteessa vähäisetkin vesisateet nostavat vedenkorkeuksia lisää. Säännöstellyillä järvillä vedenkorkeuksien nousua on pystytty hillitsemään ja jopa hiukan laskemaan voimakkaiden juoksutusten avulla. Pirkanmaan säännöstelemättömillä järvillä vedenkorkeudet ovat nousseet marraskuun ja joulukuun aikana merkittävästi. Useissa järvissä nykyiset korkeudet ovat tyypillisempiä keväällä lumen sulamisen jälkeen. Syyssateilla vedenkorkeudet eivät tavallisesti nouse nykyisiin korkeuksiin. […]

Lue lisää

Avustukset kalatalouden edistämiseen haettavissa

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista. Vuoden 2020 määrärahojen hakuaika on 7.1.–28.2.2020. Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset. Valinnassa erityisinä […]

Lue lisää