Pohjois-Savon vesitilannekatsaus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.12.2020 Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,36.  Pinta on laskenut 17 cm kuukaudessa. Nyt taso on 26 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Kallaveden lisäjuoksutus on ollut käynnissä marraskuun alusta Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken padosta.  Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että lisäjuoksutukset voitanee lopettaa tammikuussa. Iisalmen reitillä Onki- ja Poroveden pinnat pystyttiin pitämään luparajoissa, mutta […]

Lue lisää

Hyyde aiheuttaa ongelmia Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä

Sateisen ja lämpimän syksyn myötä järvien vedenpinnat ovat monin paikoin keskimääräistä korkeammalla. Poikkeuksellinen syyssää näkyy myös tavanomaista suurempina virtauksina Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä. Lämpimän syksyn myötä jääkannen muodostuminen vesistöihin on viivästynyt. Suuret virtaamat ja jäättömät vesistöt lisäävät hyydetulvariskiä. Hyyde haittaa mm. voimalaitosten toimintaa tukkimalla niiden välppiä. Kun välppä tukkeutuu, voimalaitoksella joudutaan aloittamaan ohijuoksutus tai virtaamaa joudutaan pienentämään. […]

Lue lisää

Vesitietoa arkeen ja vapaa-aikaan – Opettaja tule mukaan vesi.fi-kehittäjäksi

Vesi.fi-palvelu lanseerattiin virallisesti toukokuun 2020 lopussa. Palvelun on löytänyt tänä vuonna jo lähes 75 000 käyttäjää, ja palvelusta on saatu erinomaista palautetta. Vesi.fi-palvelun testaamisessa on ollut mukana lähes viisisataa testikäyttäjää. Testauksista saatu palaute ja kehittämisideat ovat olleet erittäin arvokkaita. Niiden pohjalta palvelua on rakennettu vastaamaan entistäkin paremmin käyttäjien tarpeita ja toiveita. Kiitos kaikille mukana olleille! […]

Lue lisää

Pirkanmaan vesitilanne rauhallinen – talvitulvilta vältytään tänä jouluna

Pirkanmaan järvillä vesitilanne on lähellä ajankohdan keskimääräistä, eikä lähipäiville ennustetuista vesi- ja lumisateista huolimatta ole loppuvuodesta odotettavissa viime talven kaltaista talvitulvaa Kokemäenjoessa. Luonnontilaisilla järvillä ollaan lähellä keskimääräisiä arvoja Pitkän kuivan kesän jälkeen Pirkanmaalle osuneet loka-marraskuun sateet saivat järvien vedenpintoja nousuun. –        Yleisesti järvillä ollaan nyt lähellä ajankohdan keskimääräisiä vedenkorkeuksia. Suurimmat luonnontilaiset järvet eivät ole vielä […]

Lue lisää

Lue uusin Vesikirje – Monipuolista tietoa ajankohtaisista vesiasioista

Syken 10.12.2020 julkaisema Vesikirje kertoo kaupunkipurojen arvostamisesta, kipsinlevityksen vesistövaikutuksista, jätevesineuvonnasta sekä Koitajoen ja Tohmajoen ympäristökuorman vähentämisestä yhteistyössä Venäjän kanssa. Lisäksi voit tutustua maalajinimistöjen kirjavuuteen ja niiden vaikutuksiin kansainvälisessä yhteistyössä ja erityisesti rajavesiyhteistyössä. Tarkista myös viimeisimmät tiedotteet, blogit, julkaisunostot ja tapahtumat Vesikirjeen lopusta. Tiesitkö, että voit kommentoida ELY-keskusten tekemiä vesienhoidon ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksia 14.5.2021 asti. […]

Lue lisää

Runsaat sateet nostivat joet tulvakorkeuksiin ja heikensivät happamuustilannetta (Pohjalaismaakunnat)

Marraskuussa runsaat sateet nostivat pohjalaisjoet tulvakorkeuksiin jopa kolmeen kertaan. Sateiden vuoksi happamuustilanne vesistöissä on ollut huono. Pohjavedenpinnat ovat jopa yli keskiarvojen, mikä on paikoin aiheuttanut ongelmia veden laadun suhteen. Virtaamat muistuttivat paikoin kevättulvan luokkaa Pohjalaisjokien virtaamat nousivat lokakuun lopussa ja marraskuun aikana yhteensä kolme kertaa tulvakorkeuksiin. Virtaamat usealla vesistöalueella olivat keskimääräisen kevättulvan luokkaa ja paikoin […]

Lue lisää

Vedenpinnat poikkeuksellisen korkealla Oulujoen vesistöalueella, hyydetulvariskiä minimoidaan Oulujokivarressa

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset tiedottavat Oulujoen vesitilanteesta yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hyydetulvariskin minimointi Oulujoen virtaamia pienentämällä nostaa todennäköisesti vedenpintaa Oulujärvessä sekä sen yläpuolella olevissa järvissä. Fortum on saanut poikkeusluvan Oulujärven säännöstelyn ylärajan ylittämiseen. Oulun vesistöalueen järvien vedenkorkeudet ovat olleet poikkeuksellisen korkealla koko syksyn ajan. ”Järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia kehotetaan varautumaan poikkeuksellisen korkeisiin vedenpintoihin siirtämällä […]

Lue lisää

Kansallisen vesihuoltouudistuksen visio ja toimenpideohjelma lausunnoille

Suomessa aloitetaan vuonna 2021 kansallinen vesihuoltouudistus. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille uudistuksen vision sekä toimeenpano-ohjelman luonnoksen. Luonnoksessa on listattu vesihuollon kymmenen keskeisintä kehittämistarvetta lähivuosille. Vesihuoltouudistuksen tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä edistää vesihuollon energia- ja resurssitehokkuutta. Tavoitteena on myös alan ilmastoneutraalius. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan […]

Lue lisää

Metsätalouden suojavyöhykkeiden mallintamiseen uusi työkalu (Pirkanmaa)

Metsätalouden suojavyöhykkeiden mitoitukseen ja sijoittamiseen maastoon on valmistunut uusi työkalu. Pirkanmaalle suunnatun mallin on rakentanut Suomen Metsäkeskus Pirkanmaan ELY-keskuksen tilauksesta. Työkalua voivat käyttää mm. tahot, jotka suunnittelevat esim. hakkuita tai muita metsänhoitotoimenpiteitä. Mallin avulla myös metsänomistajat voivat tarkastella mailleen sijoittuvia alueita, joissa suojavyöhyke voisi olla tarpeellinen. Kartassa olevat suojavyöhykkeet edellyttävät kuitenkin aina tarkempaa suunnittelua ja […]

Lue lisää

Vesi.fi sai kiitosta selväsanaisuudesta

Vesi.fi-sivusto sai kiitosmaininnan Vuoden selväsanainen 2020 -kilpailussa. Kotimaisten kielten keskuksen järjestämä kilpailu oli suunnattu virastoille tai työryhmille, jotka ovat edistäneet asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän virkakielen käyttöä. Vesi.fi-palvelua on alusta alkaen kehitetty sillä ajatuksella, että sivustosta tehdään selkeä ja helppokäyttöinen. Erityistä huomiota on kiinnitetty palvelun saavutettavuuteen ja tekstien ymmärrettävyyteen. Kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä eri käyttäjäryhmien […]

Lue lisää

Ilmatieteen laitoksen vedenkorkeuspalvelu on uudistunut

Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen vedenkorkeuspalvelu on uudistunut. Uudistuneesta palvelusta on saatavilla ennuste- ja havaintokuvaajia merivedenkorkeuden mittausasemille, joita rannikollamme on 14 kappaletta. Uudistunut vedenkorkeuspalvelu on osoitteessa https://www.ilmatieteenlaitos.fi/vedenkorkeus. Palvelussa on säilytetty kaikki tutut ominaisuudet kuten 2 vuorokauden havaintojen ja ennusteiden kuvaaja. Uutena vaihtoehtona mukana on vedenkorkeuden todennäköisyysennuste, joka ulottuu 10 vuorokauden päähän. Koska vedenkorkeusennusteet pohjautuvat sääennusteeseen tuulesta ja […]

Lue lisää

Tekonurmikenttien kumirouhe mikromuovien lähteenä – mitä siitä tiedetään ja mitä ei tiedetä

Euroopan meristrategiadirektiivin edellyttämän merien tilan seurannan takia viime vuosina on jäsenmaissa alettu kiinnittää huomiota merten roskaantumiseen, muoviroskaan ja myös kaikkein pienimpien synteettisten polymeerihiukkasten, mikromuovien määriin meriympäristössä. Etenkin pohjoismaissa on laadittu maakohtaisia arvioita eri lähteiden merkityksestä mikromuovien ympäristöpäästöjen tuottajina. Tässä yhteydessä huomiota ovat saaneet myös tekonurmikentät, jotka tehtyjen selvitysten mukaan ovat eräs tärkeä mikromuovipäästöjä aiheuttava lähde. […]

Lue lisää