Julkaistu: 15.11.2021

Tämän tiedon on tuottanut MMM

Suomi allekirjoitti sitoumuksen, joka edistää kestävää ja oikeudenmukaista veden käyttöä

Suomi allekirjoitti 5.11. Glasgow’n ilmastokokouksessa Fair Water Footprints –julistuksen. Kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen sitoumus vastuulliseen veden käyttöön. Vesi on avainasemassa ilmastonmuutoksen sopeutumisessa ja myös sen hillinnässä. Suomea pyydettiin mukaan allekirjoittamaan vesivastuullisuuden edelläkävijämaana.

Vesijalanjälkemme vaikuttaa miljooniin ihmisiin ympäri maailman. Suomalaisten vesijalanjäljestä reilu puolet muodostuu ulkomailla, yritysten arvo- ja hankintaketjujen ja kansainvälisten toimipaikkojen kautta. Esimerkiksi litran maitoa valmistamiseen tarvitaan 1000 litraa ja farkkujen valmistamiseen 8000 litraa vettä. Suomalaisten kokonaisvedenkulutuksesta vain kolme prosenttia syntyy kotitalouksissa.

Vastuullinen veden käyttäminen onkin ratkaisevassa roolissa, kun pyritään saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja kun pyritään sopeutumaan ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvään kuivuuteen ja tulviin. Vesivastuullisuus tarkoittaa, että vettä käytetään ympäristön kannalta kestävästi ja että veden käyttö on samalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti oikeudenmukaista sekä taloudellisesti kannattavaa.

Julistuksen tavoitteet sekä valtioille suunnatut sitoumukset ovat linjassa Suomen kansallisen politiikan, lainsäädännön sekä vesivastuullisuuden edistämistyön kanssa. Suomen vesialan kansainvälisen strategian tavoitteena on tehdä Suomesta ja suomalaisista yrityksistä maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteina on myös edistää vesivastuullista tuotantoa ja kulutusta.

Suomella on myös oma, vuonna 2017 perustettu vesivastuusitoumus, joka haastaa yritykset tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan ja huolehtimaan siitä, että niiden toimipaikat ja alihankkijat käyttävät vettä kestävästi. Kansallisen vesivastuusitoumuksen ovat allekirjoittaneet useat suuret suomalaiset yritykset.

Suomi haluaa edistää ja tuoda näkyviin vesivastuullisuutta vahvasti myös kansainvälisesti. Fair Water Footprints –julistuksen allekirjoittaminen on tärkeä askel tässä työssä. Allekirjoittajina on sekä valtioita, yrityksiä että kansalaisjärjestöjä. Julistuksen allekirjoittivat Suomen puolesta maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Vesivastuullisuutta edistetään kansallisesti ja kansainvälisesti eri toimijoiden laajalla yhteistyöllä.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Antti Parjanne, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 071, antti.parjanne(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Turo Hjerppe, ympäristöministeriö, p. 0295 250 204, turo.hjerppe(at)gov.fi