Julkaistu: 29.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

​Kylmä sää lykkää kevättulvia Pirkanmaalla, sulamispiikki voi olla raju

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet on laskettu kevättulviin varautumiseksi Pirkanmaalla. Kevään myöhentyminen tarkoittaa vedenkorkeuksien pysymistä alhaisina tavanomaista pidempään. Myöhäinen sulaminen enteilee myös nopeaa sulamispiikkiä.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet pysyvät alhaisina vielä jonkin aikaa Pirkanmaalla, koska sulamista ei ole vielä näköpiirissä. Tähän asti jatkunut kylmä sää lisää todennäköisyyttä, että sää lämpenee jossain vaiheessa nopeasti. Se voi enteillä rajua sulamispiikkiä.

Säännöstelyllä voidaan ehkäistä kevättulvia

Pirkanmaan suurimmat säännösteltävät järvet ovat Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi sekä Rauta- ja Kulovesi. Kaikkien näiden järvien ja myös pienempien säännöstelyjen järvien vedenkorkeuksia on laskettu, jotta järvissä olisi tilaa tulvavesille. Tänä vuonna tavanomaista suuremmat lumikertymät ovat lisänneet varautumistarvetta säännöstellyissä järvissä, mikä on näkynyt alhaisena vedenkorkeutena.

– Näyttää siltä, että sulamisen virtaamapiikki on voimakkaammillaan vasta huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa, mistä syystä säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia nostetaan tänä keväänä tavallista myöhemmin, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen.

Kevään sääolosuhteet määräävät tulvan suuruutta

Koska lumikertymä on tänä vuonna ollut tavanomaista suurempi, tulvaveden ennakoidaan nousevan tavanomaista korkeammalle. Lumimäärä ei kuitenkaan kerro suoraan, minkälainen tulvakeväästä tulee, vaan sääolosuhteilla on suuri merkitys tulvan suuruuteen.

– Loppukeväästä lämpötilan nopea nousu on entistä todennäköisempää. Voimakkaasti lämmennyt ilma höystettynä vesisateella saa lumet sulamaan nopeasti, mikä näkyy suurempina vedenkorkeuksina ja virtaamina. Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, minkälaisia tulvia on tulossa, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Tänä vuonna etenkin maakunnan itäosissa erityisesti Längelmäveden reitillä on odotettavissa keskimääräistä ja viime keväistä suurempia tulvia.

– Ainakin jonkin verran peltoja kastunee ja mahdollisesti rannanläheisiä rakennuksia, enteilee Isid.

Lue lisää:

Vesistöjen vedenkorkeudet Pirkanmaalla (ymparisto.fi)

Yhteyshenkilöt:

Johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188
Vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen, p. 0295 036 103
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)
www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kuva © Diar Isid, 16.3.2022